023 7114630 023 7114630

ARBO

Mede-
zeggenschap

Duurzame
Inzetbaarheid

tri-plus adviseert en ondersteunt bij de ontwikkeling van organisaties op het gebied van arbeidsomstandigheden, medezeggenschap en duurzame inzetbaarheid.

Betrokkenheid vergroten en draagvlak creëren staat centraal in onze aanpak, waarbij we kennisuitwisseling combineren met het versterken van de competenties van medewerkers.

Wij streven naar duurzame arbeidsorganisaties, waar medewerkers veilig en met plezier werken. Dit leidt tot vergroting van effectiviteit en slagvaardigheid van uw organisatie. 

We bieden complete dienstverlening van onderzoek en analyse tot training en advies. Hierbij maken we gebruik van innovatieve instrumenten, zoals webbased surveys en e-learnings.

Wilt u vooruit met uw organisatie, team en medewerkers? Wij hebben een aanpak die zich al meer dan 17 jaar bewezen heeft. Praktijkgericht en met oog voor een blijvend resultaat.

Verbeteren en ontwikkelen van arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen:

"Het is puur mensenwerk!"

ARBO

Veilig en gezond en duurzaam werken zit niet in dikke beleidsnota’s en lijvige RI&E-rapporten.

Voor ons staan verbinding, beweging en draagvlak voorop.

Wij zetten in op de betrokkenheid van medewerkers op alle niveaus. Deze aanpak leidt tot concrete verbeteringen, het schept ruimte voor open discussies. Dat komt terug in onze aanpak van de RI&E, in de arbo-opleidingen die we verzorgen en in de manier waarop we u helpen een aansprekend arbobeleid te ontwikkelen dat echt bijdraagt aan veilig en gezond werken.

 

Mede-
zeggenschap

MZ-plus: De meerwaarde van medezeggenschap

De ondernemingsraad heeft een rijke traditie, gestoeld op stevige, in de WOR vastgelegde bevoegdheden. Heeft die rijkdom veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de onderneming?
Vraag je het de bestuurders en de achterban, dan ontkom je niet aan de indruk dat het beter, effectiever en invloedrijker kan. De OR kan de ideevorming rond de toekomst mede bepalen, bijdragen aan de ontwikkeling en groei van de organisatie en een belangrijke verbindende rol spelen. Kortom: De OR heeft toegevoegde waarde. 

Wij ondersteunen de ontwikkeling van uw ondernemingsraad met trainingen, begeleiding en advies naar een adviesteam met meerwaarde.

Duurzame
Inzetbaarheid

Op het brede terrein van Duurzame Inzetbaarheid zijn wij resultaatgericht en als organisatie betrokken. Wij analyseren de situatie en komen vanuit onze expertise met kwalitatieve en pragmatische maatwerkoplossingen, gericht op een duurzaam resultaat.