Ook dit jaar zijn  we als tri-plus weer aanwezig tijdens de Arbo actualiteitendag op 26 april bij BCN in Utrecht. Onze adviseur en veiligheidskundige, Porto Franco verzorgt de workshop “de preventiemedewerker bestaat niet”.

In de Arbowet komt de benaming preventiemedewerker niet voor.
Arbowet heeft het over: De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers. De werknemers en de andere deskundige personen beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.
Toch heeft iedereen het over de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker. Hoe zit dat dan precies?

Tijdens deze workshop krijg je antwoord en worden ook voorbeelden uit de praktijk met jou gedeeld.

Interesse? U vindt meer informatie via de volgende link http://www.arboactualiteitendag.nl/home