Check je thuiswerkplek

Hoe zorgt u als werkgever voor een goed ingerichte werkplek als mensen thuiswerken of steeds op een andere werkplek zitten?

Met ‘Check je thuiswerkplek’ bent u verzekerd van een goed ingestelde werkplek voor elke medewerker. De productiviteit en effectiviteit van medewerkers wordt hierdoor verhoogd. Het risico op ziekte en ziekteverzuim wordt verlaagd. Bovendien, de kans op hoge boetes van de arbeidsinspectie verkleind. U voldoet immers aan de wettelijke verplichtingen.

  • Op aanvraag ontvangt u van ons een offerte
  • Resultaat

    De medewerkers zijn op de hoogte van een goed ingerichte werkplek en kunnen dit zelf instellen.
    De werkgever voldoet aan uw wettelijke arbo verplichtingen.
    De werkgever beschikt over managementinformatie om concreet beleid vorm te geven.

‘Check je thuiswerkplek’ is een online instructie en e-learning voor beeldschermwerkers. De instructie legt stap voor stap, geïllustreerd met filmpjes en foto’s uit hoe een werkplek correct ingericht wordt. Denk hierbij aan het instellen van het beeldscherm, de stoel en het bureau. Medewerkers volgen de instructie op een moment dat het hen uitkomt. Doordat medewerkers het programma online volgen, bespaart men tijd. Na het volgen van de instructie wordt direct getest of men de uitleg begrepen heeft. De uitslag van de test wordt gearchiveerd.
De software is 24/7 via internet of desgewenst intranet eenvoudig toegankelijk en helpt medewerkers hun werkplek op kantoor, thuis of onderweg optimaal in te stellen. Bovendien levert het stuurinformatie voor de Arbo-coördinator, preventiemedewerker en manager.

‘Check je thuiswerkplek’ integreert vier functies:
1 – Voorlichting en instructie
2 – E-learning, met optie tot kennistoetsing
3 – Informatie voor het opstellen van een RI&E-thuiswerk
4 – Management stuurinformatie

1 – VOORLICHTING EN INSTRUCTIE

Informatie wordt beter opgepikt als het herkenbaar opgebouwd is met voorbeelden uit de eigen bedrijfssituatie. In ‘Check je thuiswerkplek’ heeft u zelfs de mogelijkheid om eigen foto’s en filmpjes in te voegen. Toegankelijkheid en toepasbaarheid staan voorop. U beheert uw eigen informatie en kunt er bijvoorbeeld door het plaatsen van nieuwtjes, anekdotes of cartoons over veilig en gezond werken voor zorgen dat medewerkers regelmatig terugkomen op ‘Check je thuiswerkplek’. Door linkjes in te voegen kunnen medewerkers eenvoudig verwezen worden naar beschikbare faciliteiten, bedrijfsregelingen en procedures.

2 – E-LEARNING

In de e-learning kunnen medewerkers toetsen of zij de informatie goed begrepen hebben en in de praktijk kunnen toepassen. Met de aanwezige ‘stoplichten’ ziet men eenvoudig of antwoorden juist zijn en de kennis op niveau is. U heeft de mogelijkheid om een minimum norm in te stellen waaraan de gebruikers moeten voldoen. De Arbocoördinator en de manager kunnen zowel voor de individuele medewerker als voor een afdeling als geheel nagaan wat de scores in de e-learning zijn.

3 – RI&E THUISWERKEN

‘Check je thuiswerkplek’ geeft instructie voor de inrichting van de thuiswerkplek en bevat een checklist die medewerkers thuis kunnen gebruiken. In de checklist zijn links opgenomen die verwijzen naar middelen die helpen een goede werkplek in te richten en die door het bedrijf verstrekt worden.

4 – MANAGEMENT RAPPORTAGES

U kunt de ingevulde gegevens gebruiken om een RI&E thuiswerk op te stellen en rapporten te genereren op basis van de inrichting van uw eigen organisatie. De software helpt u te voldoen aan de eisen die de Arbowet aan elk bedrijf stelt op het gebied van werkplekinstellingen.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op. We sturen u graag een demo-versie en een prijsopgave.

Wist u dat?

Wist u dat 75% van gegeven trainingen maatwerk trainingen zijn?

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training, Nieuw in de OR

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus