Training preventiemedewerker i.s.m. BHV Nederland

Laten we even bij het begin beginnen: we kennen allemaal de Arbowet. De overheid stelt in de Arbowet regels vast met betrekking tot de verantwoordelijkheden van zowel werkgever als werknemer. Om een goed overzicht te krijgen van alle binnen de organisatie van toepassing zijn de risico’s op het gebied van Arbo is de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) in het leven geroepen.

Nu komen we er: de preventiemedewerker is een functionaris die binnen de organisatie is aangewezen om, aan de hand van de vragenlijst uit de RI&E, vast te stellen welke risico’s er binnen de organisatie zijn en op welke wijze deze teniet gedaan kunnen worden.

Wettelijke verplichting

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om tenminste één preventiemedewerker aan te stellen. Als preventiemedewerker heeft u een aantal verplichte taken: het verlenen van bijstand bij het verrichten en opstellen van de RI&E, het adviseren van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of bij afwezigheid van deze de belanghebbende werknemers en het uitvoeren of medewerking verlenen aan de maatregelen die voortvloeien uit de RI&E. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers binnen het bedrijf.
In kleine bedrijven (met 25 of minder werknemers) mag de werkgever ook zelf als de preventiemedewerker fungeren.

Kosten

Deze ééndaagse cursus preventiemedewerker is geschikt voor mensen met een MBO/HBO denkniveau. De kosten zijn € 299,00 excl. BTW. Het naslagwerk Preventiemedewerker, het certificaat, het pasje, maar ook een lekkere lunch en voldoende koffie en thee zijn hierbij inbegrepen.

De cursus wordt georganiseerd i.s.m. BHV-Nederland en in 2019 op de volgende data uitgevoerd:

  • 12 februari; 15 april; 21 juni in Zoetermeer.
  • 19 maart; 22 mei in Hoofddorp.

De training Preventiemedewerker is uiteraard ook als maatwerktraining op uw locatie te realiseren.