Preventiemedewerker training i.s.m. BHV Nederland

Laten we even bij het begin beginnen: we kennen allemaal de Arbowet. De overheid stelt in de Arbowet regels vast met betrekking tot de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. Om een overzicht te krijgen van alle risico’s op het gebied van Arbo is de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) in het leven geroepen.

Nu komen we er: de preventiemedewerker is binnen de organisatie aangewezen om, aan de hand van de RIE, vast te stellen welke risico’s er binnen de organisatie zijn en op welke wijze deze teniet gedaan kunnen worden.

Wettelijke verplichting

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om tenminste één preventiemedewerker aan te stellen. Als preventiemedewerker heeft u een aantal verplichte taken:

  • verlenen van bijstand bij het verrichten en opstellen van de RIE,
  • adviseren van de ondernemingsraad,
  • uitvoeren of medewerking verlenen aan de maatregelen die voortvloeien uit de RIE.
  • u bent verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers binnen uw organisatie.
    In kleine bedrijven (met 25 of minder werknemers) mag de werkgever ook zelf als de preventiemedewerker fungeren.

Kosten

Deze ééndaagse cursus  is geschikt voor mensen met een MBO/HBO denkniveau. De kosten zijn € 299,00 excl. BTW. Het naslagwerk Preventiemedewerker, het certificaat, het pasje, maar ook een lekkere lunch en voldoende koffie en thee zijn hierbij inbegrepen.

De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met BHV-Nederland en in 2019 op de volgende data uitgevoerd:

  • 15 april; 21 juni in Zoetermeer.
  • 22 mei in Hoofddorp.

De training Preventiemedewerker is uiteraard ook als maatwerk op uw locatie te realiseren. Klik hier voor meer informatie over de maatwerk variant.