PSA, de PsychoSociale Arbeidsbelasting

De Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) is één van de belangrijkste factoren die de effectiviteit van teams en personen bepaalt. De basis van de PSA-aanpak van tri-plus is gericht op het verbeteren van die effectiviteit. Traditioneel ligt de focus bij de aanpak van PSA vooral op het voorkomen van (fysieke en psychische) uitval. Het beheersen van de kosten door uitval van een medewerker staat centraal.

De insteek van tri-plus is anders. Onze ervaring binnen verschillende organisaties, waaronder de overheid en zakelijke dienstverlening, heeft ons geleerd om te focus te leggen op PSA als bepalende factor. PSA is bepalend voor het enthousiast en betrouwbaar realiseren van opbrengsten. In de aanpak kijken we zowel naar repressieve mogelijkheden om beter om te gaan met de voorkomende PSA, als naar de mogelijkheden om preventief de belasting door psychosociale factoren te voorkomen. Ook besteden wij aandacht aan de individuele beleving en de maatregelen op het gebied van het personeels- en arbobeleid van uw organisatie.

Het PSA-onderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerde HVK’er en arbeidshygiënist van tri-plus.

Interesse in onze aanpak? Neem dan contact met ons op.