PsychoSociale Arbeidsbelasting PSA-onderzoek

De Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelterm voor: agressie, seksuele intimidatie, pesten, werkdruk en werkstress. Het zijn de belangrijkste factoren die de effectiviteit van uw medewerkers in uw organisatie bepalen. Traditioneel ligt de focus bij de aanpak van Psychosociale arbeidsbelasting vooral op het voorkomen van fysieke en psychische uitval. Het beheersen van de kosten door ziekteverzuim staat dan centraal.

De insteek van tri-plus is anders. Onze ervaring binnen verschillende organisaties, waaronder de overheid en zakelijke dienstverlening, heeft ons geleerd de focus te leggen op PSA als bepalende factor voor werkplezier en bevlogenheid. In onze aanpak kijken we naar uw specifieke situatie en naar passende repressieve en preventieve mogelijkheden.  De basis van onze aanpak vormt de integrale benadering, waarbij wij zowel aandacht besteden aan de individuele beleving als aan maatregelen op het gebied van het personeels- en arbobeleid.

Ons PSA-onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeerde veiligheidskundige en arbeidshygiënist van tri-plus.

Interesse in onze aanpak? Neem dan contact met ons op.