Praktijkgerichte en dynamische RIE

Onze gecertificeerde veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten voeren uw RIE uit en houden daarbij rekening met de specifieke situatie van uw onderneming en de mensen daarin.

Wij hebben veel ervaring binnen onder andere de overheid (ministeries, gemeenten), gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening. Ter ondersteuning gebruiken wij praktijkvoorbeelden van vergelijkbare bedrijven of situaties. Wij gaan daadwerkelijk de werkvloer op om de mensen waar het om gaat bij het proces te betrekken. We noemen onze aanpak daarom  ‘de dynamische RIE’

tri-plus pakt het als volgt aan:

  • de RIE sluit aan op de behoeften in de organisatie;
  • de RIE is een voortdurend verbeteringsproces, waarbij verbeteringsacties centraal staan;
  • centrale prioriteiten worden vertaald naar decentrale actiepunten;
  • beleidsmatige aandacht voor Arbo wordt vertaald in beschikbaarheid van budget;
  • resultaten worden periodiek gemeten;
  • de organisatie kan zelf de voortgang monitoren.

De Arbocoördinator en preventiemedewerker, die verantwoordelijk zijn voor de lokale situatie, worden nauw betrokken bij de uitvoering van de RIE. We gaan er vanuit dat zij in staat moeten zijn het onderhoud aan de RIE zelfstandig uit te voeren en verbeteracties te initiëren.  tri-plus biedt hiervoor ook ondersteunende opleidingen en coaching aan.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.