TRAINING PRAKTIJKGERICHTE RIE

  • €345,- (ex btw) incl. lunch, per persoon
  • Resultaat: U bent in staat de RIE te onderhouden en verbeteracties te initieren.
  • Locatie Hoofddorp: 5 oktober
  • één dag van 09:30 - 16:30 uur

Inzicht in de training

Onze gecertificeerde veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten voeren uw RIE uit en houden daarbij rekening met de specifieke situatie van uw onderneming en de mensen daarin.

Wij hebben veel ervaring binnen onder andere de overheid (ministeries, gemeenten), gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening. Ter ondersteuning gebruiken wij praktijkvoorbeelden van vergelijkbare bedrijven of situaties. Wij gaan daadwerkelijk de werkvloer op om de mensen waar het om gaat bij het proces te betrekken. We noemen onze aanpak daarom  ‘de dynamische RIE’

Werkwijze

tri-plus pakt het als volgt aan:

  • de RIE sluit aan op de behoeften in de organisatie;
  • de RIE is een voortdurend verbeteringsproces, waarbij verbeteringsacties centraal staan;
  • centrale prioriteiten worden vertaald naar decentrale actiepunten;
  • beleidsmatige aandacht voor Arbo wordt vertaald in beschikbaarheid van budget;
  • resultaten worden periodiek gemeten;
  • de organisatie kan zelf de voortgang monitoren.

De Arbocoördinator en preventiemedewerker, die verantwoordelijk zijn voor de lokale situatie, worden nauw betrokken bij de uitvoering van de RIE. We gaan er vanuit dat zij in staat moeten zijn het onderhoud aan de RIE zelfstandig uit te voeren en verbeteracties te initiëren.  tri-plus biedt hiervoor ook ondersteunende opleidingen en coaching aan.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.

Wist u dat?

Wist u dat 75% van gegeven trainingen maatwerk trainingen zijn?

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training, Nieuw in de OR

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus