De dynamische Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

In een arbo Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) gaat u na of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van uw werknemers te voorkomen. De RIE geeft inzicht in de gevaren en risico’s die zich op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen uw onderneming kunnen voordoen. Elk bedrijf is verplicht een actuele RIE te hebben. Maar draagt de RIE ook bij aan veiliger en gezonder werken?

  • Op aanvraag ontvangt u een offerte
  • Resultaat: Een actuele RIE met draagvlak in de organisatie

De RI&E van tri-plus is anders.

We betrekken alle verantwoordelijken bij de RIE en gaan het gesprek aan met medewerkers. Zo ontstaat er draagvlak en beweging in het arbo-bewustzijn. We noemen onze aanpak daarom “de dynamische RIE”.

Tri-plus voert een Risico Inventarisatie en Evaluatie ‘compleet’ uit. Naast de standaard elementen van een RIE voeren wij indicatieve geluid- en klimaatmetingen uit. Ook wordt de ergonomie bekeken en wordt globaal de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van de medewerkers meegenomen. Uit de metingen kan veelal geconcludeerd worden dat op deze gebieden geen aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn.

De RI&E bij Thuiswerken

Mensen werken veel vaker thuis. Ze zullen dat ook na de Corona-crisis blijven doen.  Ook als medewerkers thuis werken heeft de werkgever een verantwoordelijkheid voor het veilig en gezond kunnen uitvoeren van het werk. In de RI&E Thuiswerken wordt nagegaan hoe het beleid met betrekking tot thuiswerken er in uw organisatie uitziet. Welke maatregelen zijn er genomen een veilige werkplek te bieden, waar het werk ergonomisch verantwoord uitgevoerd kan worden. Ook wordt aandacht besteed aan de psychosociale arbeidsbelasting en de communicatie en afstemming met de leiding en met de collega’s. Als medewerkers structureel thuiswerken is de RI&E Thuiswerken een verplichting.

Wilt u een arbo Risico Inventarisatie en Evaluatie voor uw organisatie of een RI&E Thuiswerken en heeft u interesse in onze dynamische aanpak? Neem dan contact met ons op.

Wist u dat?

Wist u dat onze dynamische RIE altijd maatwerk is?

Werknemer

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus