Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De dynamische RI&E

In een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gaat u na of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen. De Risico Inventarisatie en Evaluatie geeft inzicht in de gevaren en risico’s die zich op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen uw onderneming kunnen voordoen. Elk bedrijf is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie te hebben. Belangrijker dan de verplichting, is dat een goede RI&E ook bijdraagt aan efficiënter en veiliger werken.

Wat maakt de RI&E van tri-plus anders?

tri-plus voert een Risico Inventarisatie en Evaluatie ‘compleet’ uit. Naast de standaard elementen van een V&G-brede RI&E voeren wij indicatieve geluid- en klimaatmetingen uit. Ook wordt de ergonomie bekeken en wordt globaal de psychosociale arbeidsbelasting van de medewerkers meegenomen. Uit de indicatieve metingen kan veelal geconcludeerd worden dat op deze gebieden geen aanvullende onderzoeken noodzakelijjk zijn. We betrekken alle verantwoordelijken bij de RI&E en gaan het gesprek aan met medewerkers. Zo ontstaat er draagvlak en beweging in het arbo-bewustzijn. We noemen onze aanpak daarom “de dynamische RI&E“.

Wilt u een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor uw organisatie en heeft u interesse in onze aanpak? Neem dan contact met ons op.