Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

De dynamische RIE

In een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) gaat u na of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van uw werknemers te voorkomen. De RIE geeft inzicht in de gevaren en risico’s die zich op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen uw onderneming kunnen voordoen. Elk bedrijf is verplicht een actuele RIE te hebben. Maar draagt de RIE ook bij aan veiliger en gezonder werken?

De RIE van tri-plus is anders.

We betrekken alle verantwoordelijken bij de RIE en gaan het gesprek aan met medewerkers. Zo ontstaat er draagvlak en beweging in het arbo-bewustzijn. We noemen onze aanpak daarom “de dynamische RIE”.

tri-plus voert een Risico Inventarisatie en Evaluatie ‘compleet’ uit. Naast de standaard elementen van een RIE voeren wij indicatieve geluid- en klimaatmetingen uit. Ook wordt de ergonomie bekeken en wordt globaal de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van de medewerkers meegenomen. Uit de metingen kan veelal geconcludeerd worden dat op deze gebieden geen aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn.

Wilt u een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor uw organisatie en heeft u interesse in onze dynamische aanpak? Neem dan contact met ons op.

In het kader van “de week van de RIE” verzorgen we een training op 21 juni op onze locatie in Hoofddorp. Benieuwd naar deze vernieuwde aanpak en concrete (succes) voorbeelden uit de praktijk, kom dan naar deze dag en u gaat weer met nieuwe frisse ideeën naar huis.

Inhoud:
• De dynamische RIE toegelicht
• Hoe creëer je een cultuur rondom veilig en gezond werken?
• Bespreken succesvolle praktijkvoorbeelden
• Sparren over dilemma’s binnen de eigen organisatie.
• Actiepunten formuleren

Doelgroep: Deze trainingsdag is voor iedereen die een rol speelt bij de RIE en het arbobeleid in de eigen organisatie, zoals Arbocoördinator, preventiemedewerker, HR-adviseur, OR leden, etc.

Kosten €299 ex btw per deelnemer. Komt u met meerdere personen van dezelfde organisatie dan krijgt u 10% korting.

Inschrijven kan via ons contactformulier klik hier