Training arbo als hefboom voor duurzame inzetbaarheid

Zijn uw medewerkers in staat mee te bewegen met alle veranderingen in de organisatie? Zijn ze lichamelijk en geestelijk in staat het werk vol te houden? Zijn ze vakbekwaam en gaan ze fluitend naar hun werk? Kortom: zijn de medewerkers van uw organisatie vitaal en duurzaam inzetbaar?

Veel organisaties willen concrete stappen zetten in het verbeteren van de inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers, maar zoeken naar wegen om dit te realiseren. Gericht inzet van arbo-instrumenten, waaronder de RI&E gevolgd door een healthcheck, kan uitstekend worden gebruikt als opmaat naar een beleid om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Hoe? Dat leert u tijdens deze dag, waarin u praktische handvatten krijgt en met een concreet plan van aanpak voor uw organisatie naar huis gaat.

Inhoud:

  • Wat is duurzame inzetbaarheid?
  • Wat zijn de uitdagingen in uw organisatie?
  • Wat gebeurt er al en past dat bij de uitdagingen?
  • Welke arbo-instrumenten zijn er en hoe zet ik deze in t.b.v. duurzame inzetbaarheid?
  • Analyse van het krachtenveld rondom arbobeleid
  • Vaststellen korte en lange termijn doelen en een routekaart (plan van aanpak)

Doelgroep: Deze trainingsdag is voor ieder die aan de slag wil met duurzame inzetbaarheid in de eigen organisatie, zoals arbo-coordinator, preventiemedewerker, HR-adviseur, directielid etc.

De training staat in 2019 gepland op de volgende data:  23 mei en 20 juni (in het kader van “de week van de RI&E“) op onze locatie in Hoofddorp;

Kosten €299 ex. btw per deelnemer inclusief lunch. Bij meerdere deelnemers vanuit dezelfde organisatie geven we 10% korting.