TRAINING BEÏNVLOEDEN VAN VEILIGHEIDSGEDRAG

Menselijk gedrag vormt de zwakste schakel bij het creëren van een veilige en gezonde werksituatie. Mensen zijn zich niet bewust van het overgrote gedeelte van hun eigen gedrag.

 • €345,- ex. btw, incl. lunch per persoon
 • Online deelname: €295
 • Locatie Hoofddorp: 9 oktober
 • Tijd: 9:30u - 16:30u
 • Resultaat: U bent in staat een mentaliteits- en gedragsverandering te realiseren op de werkvloer.

Inzicht in de training

Met veiligheidsbewuste medewerkers wordt de veiligheid in de organisatie aanmerkelijk vergroot, met als resultaat dat risico’s eerder worden herkend, opgelost en gemeld.

Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers niet alleen kennis hebben over veiligheid en de arborisico’s, maar er ook naar handelen?

Een belangrijke misvatting over veiligheidsgedrag is dat we er controle over hebben. Dat we bewust kiezen voor veilig of onveilig gedrag. Helaas klopt dat maar voor een heel klein deel omdat ons dagelijkse gedrag grotendeels onbewust door ons brein wordt aangestuurd.

Als medewerkers kennis niet omzetten in actie dan blijft het bij een gedachte en wordt de veiligheidscultuur niet daadwerkelijk verbeterd.

Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je er voor dat in jouw organisatie een veiligheidsgerdrag ontstaat. Je leert het in deze training.

Werkwijze

Tijdens deze trainingsdag laten we de praktijk en theorie hand in hand lopen, door middel van praktijkcasussen. U krijgt prakijkgerichte tips en leert de vertaalslag maken voor uw eigen organisatie.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor een ieder die geïnteresseerd is in het veranderen van gedrag rondom veiligheid. Bijvoorbeeld: preventiemedewerkers, leidinggevenden, arbo-coördinatoren, leden van OR of VGWM-commissie.

Programma

 • Inleiding veiligheidsgedrag
 • Van bewustzijn naar gedrag: “Waarom nemen mensen risico’s in hun werk?”
 • Hoe werkt ons brein: bewust en onbewust gedrag
 • Gedrag beïnvloeden
 • De fysieke omgeving
 • Oefenen met praktijksituaties

Resultaat

Door het volgen van deze training bent u in staat  een mentaliteits- en gedragsverandering te realiseren op de werkvloer. Tevens leert u een bewuste en pro-actieve houding te ontwikkelen bij medewerkers ten aanzien van veiligheid.

Wist u dat?

Wist u dat 75% van gegeven trainingen maatwerk trainingen zijn?

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training, Nieuw in de OR

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus