Training praktijkgerichte RI&E

Onze RI&E is praktijkgericht. Onze gecertificeerde veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten die de RI&E uitvoeren houden rekening met de specifieke situatie van uw onderneming en de mensen daarin.

Wij hebben veel ervaring binnen onder andere de overheid (ministeries, gemeenten), gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening. Ter ondersteuning gebruiken wij praktijkvoorbeelden van vergelijkbare bedrijven of situaties. Wij gaan daadwerkelijk de werkvloer op om de mensen waar het om gaat bij het proces te betrekken. We noemen onze aanpak daarom  ‘de dynamische RI&E’

tri-plus pakt de RI&E breed aan:

  • de RI&E moet aansluiten op de behoeften in de organisatie;
  • de RI&E is een voortdurend verbeteringsproces, waarbij verbeteringsacties centraal staan;
  • centrale (strategische) prioriteiten worden vertaald naar decentrale actiepunten;
  • beleidsmatige aandacht voor Arbo wordt vertaald in beschikbaarheid van budget;
  • resultaten worden periodiek gemeten;
  • de organisatie moet zelf de RI&E kunnen monitoren.

De Arbocoördinator en/of de preventiemedewerker, die verantwoordelijk is voor de lokale situatie, wordt nauw betrokken bij de uitvoering van de RI&E. De doelstelling die tri-plus nastreeft is dat hij/zij in staat is het onderhoud aan de RI&E zelf uit te voeren en management en medewerkers te ondersteunen in verbeteracties. tri-plus biedt hiervoor ook ondersteunende opleidingen en coaching aan.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.