TRAINING PREVENTIEMEDEWERKER

Omdat het wettelijk verplicht is, is er binnen uw organisatie iemand aangesteld die de arbozaken in de gaten houdt. Heeft hij/zij eigenlijk ook een opleiding tot preventiemedewerker gevolgd? Het kan in één dag.

  • €345,- ex. btw, incl. lunch per persoon
  • op aanvraag
  • Duur cursus: 1 lesdag

Inzicht in de training

Laten we even bij het begin beginnen: we kennen allemaal de Arbowet. De overheid stelt in de Arbowet regels vast met betrekking tot de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. Om een overzicht te krijgen van alle risico’s op het gebied van Arbo is de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) in het leven geroepen.
De preventiemedewerker is binnen de organisatie aangewezen om, aan de hand van de RIE, vast te stellen welke risico’s er binnen de organisatie zijn en op welke wijze deze teniet gedaan kunnen worden.

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om tenminste één preventiemedewerker aan te stellen. Als preventiemedewerker heeft u een aantal verplichte taken:
• verlenen van bijstand bij het verrichten en opstellen van de RIE,
• adviseren van de ondernemingsraad,
• uitvoeren of medewerking verlenen aan de maatregelen die voortvloeien uit de RIE.
• u bent verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers binnen uw organisatie.

Hoe u invulling geeft aan uw taken en verantwoordelijkheden als preventiemedewerker, behandelen we in deze training, met de volgende onderwerpen:

  • Arbeidsomstandigheden: Wat komt er kijken bij het werken aan goede arbeidsomstandigheden, de Arbowet, de rol van het arbobeleid en de RI&E, Bedrijfsnoodplan en BHV.
  • Arbocontactpersoon: Wat zijn de taken, verwachting van het management, met wie krijg je te maken, de rol van de arbocontactpersoon ten opzichte van het management
  • Risico’s en de RI&E: Welke risicogebieden zijn er? Hoe kom je ze tegen? Hoe ga je met collega’s het gesprek aan? Hoe ga je om met het plan van aanpak uit de RI&E?

Werkwijze

Tijdens deze trainingsdag wordt u geïnformeerd over wettelijke en praktische taken van de preventiemedewerker. Indien uw organisatie een actuele RI&E en plan van aanpak heeft, wordt deze tijdens de training besproken. Zo blijven we dicht bij de praktijk van uw organisatie.

Heeft u meerdere preventiemedewerkers in uw organisatie dan bieden we deze trainingsdag ook als maatwerk aan.

Wist u dat?

Wist u dat 75% van gegeven trainingen maatwerk trainingen zijn?

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training, Nieuw in de OR

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus