Training dynamische RI&E van theorie naar praktijk

Ieder bedrijf is volgens de Arbowet verplicht een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te hebben, die actueel is.

De RI&E geeft inzicht in de gevaren en risico’s die zich op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de onderneming kunnen voordoen. Naast de wettelijke verplichting is het van net zo groot belang dat de RI&E wordt gebruikt voor een steeds veiliger en gezondere manier van werken.

RI&E training op maat

Wij hebben veel ervaring binnen onder andere de overheid (ministeries, gemeenten), gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening. Onze RI&E’s worden door gecertificeerde veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten uitgevoerd. Hierdoor kunnen wij een training op maat aan u leveren, waardoor u precies weet hoe u aan de verplichtingen omtrent risico’s kunt voldoen. Ook levert de RI&E met bijhorende adviezen u intern voordelen op. De juiste omstandigheden zorgen voor betere arbeidsomstandigheden van de medewerkers, een groter gevoel van veiligheid en minder ziekteverzuim.

Doelgroep

De training is bedoeld voor diegene die betrokken (zullen) worden bij het uitvoeren en implementeren van de RI&E binnen hun bedrijf; bijv. preventiemedewerkers, Arbocoördinatoren, leden van VGWM-commissies en medezeggenschapsorganen, P&O medewerkers.

Doelstelling

Na het volgen van deze training bent u in staat om zelfstandig een RI&E uit te voeren. Tevens heeft u voldoende kennis en vaardigheden om het uit de RI&E voortvloeiende Plan van Aanpak te coördineren en uit te voeren.

Inhoud

  • Kennis van de recente arbo-regelgeving en mogelijke toekomst scenario’s;
  • Behandelen van diverse methodieken om de RI&E uit te voeren;
  • Behandelen van diverse risico inschattingsmethodieken;
  • Behandelen van belangrijke en verplichte aandachtpunten;
  • Opstellen van de Risico-inventarisatie en evaluatie;
  • Opstellen van een plan van aanpak en voortgangsrapportage.

Data

Deze training staat in 2019 gepland voor de volgende data:

Locatie Hoofddorp: 21 maart; 14 mei
Locatie Arnhem: 18 april; 19 juni

Interesse? Neem dan contact met ons op.