Training dynamische RIE van theorie naar praktijk

De Risico Inventarisatie en Evaluatie, kortweg RIE, geeft inzicht in de gevaren en risico’s die zich op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de onderneming kunnen voordoen. Naast de wettelijke verplichting is het van net zo groot belang dat de RIE wordt gebruikt voor een steeds veiliger en gezondere manier van werken.

Training op maat

Wij hebben veel ervaring binnen overheid (ministeries, gemeenten), gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening. Onze RIE’s worden door gecertificeerde veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten uitgevoerd. Hierdoor kunnen wij een training op maat uitvoeren, waardoor u precies weet hoe u aan de verplichtingen van een RIE kunt voldoen. Onze aanpak levert u voordelen op. En keuze van de juiste maatregelen zorgen voor betere arbeidsomstandigheden, een groter gevoel van veiligheid en minder ziekteverzuim.

Doelgroep

De training is bedoeld voor diegene die betrokken zijn bij het uitvoeren en implementeren van de RIE binnen een organisatie; bijv. preventiemedewerkers, Arbocoördinatoren, HR-adviseurs, leden van VGWM-commissies en ondernemingsraden, .

Doelstelling

Na het volgen van deze training bent u in staat zelfstandig een RIE uit te voeren. Tevens heeft u voldoende kennis en vaardigheden om de RIE te vertalen naar een Plan van Aanpak en dit uit te voeren.

Inhoud

  • Kennis van de actuele arbo-regelgeving en mogelijke toekomst scenario’s;
  • Methodieken om de RIE uit te voeren;
  • Risico inschattingsmethodieken;
  • Belangrijke en verplichte aandachtpunten;
  • Opstellen van de Risico-inventarisatie en evaluatie;
  • Verwerken tot een plan van aanpak en voortgangsrapportage.

Data

Deze training staat in 2019 gepland voor de volgende data:

Locatie Hoofddorp: 14 mei
Locatie Arnhem: 18 april; 19 juni

Interesse? Neem dan contact met ons op.