Werkplekonderzoek

Het succes van een organisatie gaat hand in hand met de gezondheid en vitaliteit van haar medewerkers. Het is daarom niet verrassend dat werkgevers vandaag de dag in toenemende mate investeren in hun gezondheidsbeleid. Een van de risico’s voor de gezondheid van werknemers op kantoor is de beeldschermwerkplek. De kosten van werkgerelateerde RSI en de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting worden per jaar geschat op 6,1 miljard euro.

Wat houdt een individueel werkplekonderzoek door tri-plus in?

De medewerker krijgt een individueel werkplekonderzoek op basis van de 5W’s:

  • Werkwijze
  • Werkdruk
  • Werkplek
  • Werktijden
  • Werkorganisatie

Er wordt een interview gehouden met de medewerker tijdens het werk m.b.v. een standaard checklist én er wordt middels observatie gekeken hoe de persoon “erbij zit”. Vervolgens wordt er een klachtenenquête over de mate en oorzaak van de lichamelijke klachten gehouden.

Na het verwerken van de gegevens ontvangt u een adviesrapport, inclusief plan van aanpak. We bespreken het rapport met u als opdrachtgever. De evaluatie dient ook ter check of de aanpak van de werkplekonderzoeker bevalt en aansluit op uw vraag.

Heeft u interesse in ons werkplekonderzoek? Neem dan contact met ons op.