Een startcursus voor de nieuwe OR

Een goede start van het nieuw gekozen OR-team vormt de basis voor het effectief functioneren van de medezeggenschap. Aan de hand van een voorgesprek wordt een maatwerkprogramma opgesteld dat past bij de competenties en ambities van de OR-leden.

Onderwerpen die in de startcursus aan de orde kunnen komen zijn:

  • inzicht in het wettelijk kader (de WOR)
  • uitwisselen van elkaars verwachtingen en de rollen daarin
  • gezamenlijke doelen stellen en bepalen welke rol de OR wil spelen binnen de organisatie
  • versterken van de samenwerking en teamontwikkeling
  • de gewenste competenties en verbeterpunten van de OR-leden
  • bespreken van de taakverdeling binnen de OR en de praktische werkwijze
  • omgang van de OR met onderwerpen uit de praktijk, zoals ondernemingsstrategie, personeelsbeleid, organisatie-aanpassingen, arbo, etc.
  • ontwikkeling van vaardigheden zoals vergaderen, overtuigingskracht, onderhandelen.
  • imago van de OR en de communicatie met de achterban
  • het opstellen van een werkplan

Interesse, wij komen graag naar u toe voor een gesprek en een een passend aanbod. Neem dan contact met ons op.

Schrijf je in voor de training “Invloed op besluitvorming”.

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training

Wat klanten over ons zeggen:

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR  ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken”

Robvoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid