Begeleiding bij adviesaanvraag en instemmingsverzoek

Een adviseur voor de OR

De vraagstukken waarmee u als OR te maken krijgt, zijn vaak ingewikkeld. Aan het beoordelen van een adviesaanvraag bijvoorbeeld zitten vaak veel verschillende kanten.

De adviseurs van tri-plus zijn deskundig op het gebied van arbeidsomstandigheden, organisatiekunde, sociaal en personeelsbeleid, financieel management. In de advisering worden, afhankelijk van uw vraag, de noodzakelijke competenties ingezet. Zo worden financiële vraagstukken beoordeeld door een financieel specialist en kijken onze HR-specialisten naar personeelsbeleid en de gevolgen voor medewerkers van een wijziging in de organisatie.

Waarmee kan tri-plus u ondersteunen en/of begeleiden?

tri-plus heeft geen standaard aanpak, wij vertellen u ook niet wat u moet doen, maar vanuit onze ervaring adviseren wij over uw keuzemogelijkheden en de gevolgen daarvan. Wij ondersteunen u op de wijze die past bij uw OR en uw organisatie. U kunt dan denken aan:

  • Organisatieveranderingen, reorganisaties en fusies
  • Sociale plannen
  • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
  • Aanpak van arbeidsomstandigheden en milieu
  • Thema’s als duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid
  • Verkiezingen organiseren
  • Inrichting van een passende medezeggenschapstructuur
  • Efficiënte interne werkwijze van de OR
  • Verbeteren van de samenwerking met bestuurder
  • Bemiddeling bij conflicten

Heeft u een vraagstuk, waarbij u behoefte heeft aan een extern advies?  Neem dan contact met ons op. Wij komen graag naar u toe.

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training

Wat klanten over ons zeggen:

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR  ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken”

Robvoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid