Vitaal leiderschap

Leidinggevenden kunnen medewerkers stimuleren tot een gezonde leefstijl. Motiveren is namelijk te leren. Wanneer medewerkers de intentie gaan vertonen te werken aan hun vitaliteit, dan vormt de dialoog met de leidinggevende een belangrijke stimulans. Het vergt echter wel een gidsende stijl van gespreksvoering. Dat heeft niet iedere leidinggevende voldoende ontwikkelt, vandaar deze training.

Inhoud:

In deze training laten we ervaren hoe u met een goede dialoog de medewerkers kunt motiveren. U leert verandersignalen herkennen en vaardigheden om in gesprek te gaan. Daarbij leert u terughoudend te zijn in goedbedoelde adviezen, want daarmee helpt u de medewerker niet. U leert dat het in beweging krijgen van de medewerker een gedragsverandering inhoudt, die niet zomaar te realiseren is. Een gidsende gesprekstijl, waarbij de medewerker zelf verantwoordelijk blijft, is een aanpak die op de lange termijn een fundamentele gedragsverandering kan realiseren. Daarnaast zijn er nog omgevingsfactoren die een rol spelen. Ook daar besteden we aandacht aan.

Tijdens de training worden afspraken gemaakt voor een aantal intervisiebijeenkomsten, waarin praktijkvoorbeelden worden besproken en verdieping van de trainingsinhoud plaatsvindt.

Doelgroep: direct leidinggevenden

Data: De training is in 2019 gepland op 8 mei locatie Arnhem.

Kosten: Deelname kost €299,- ex. btw incl. lunch

Bij meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie krijgt u 10% korting.