TRAINING VITAAL LEIDERSCHAP

Leidinggevenden kunnen medewerkers stimuleren tot een gezonde leefstijl. Motiveren is namelijk te leren. Wanneer medewerkers de intentie gaan vertonen te werken aan hun vitaliteit, dan vormt de dialoog met de leidinggevende een belangrijke stimulans. Het vergt echter wel een gidsende stijl van gespreksvoering. Dat heeft niet iedere leidinggevende voldoende ontwikkelt, vandaar deze training.

  • maatwerk offerte na intake
  • in overleg
  • Resultaat: U kunt op motiverende wijze het gesprek over vitaliteit voeren met uw medewerkers.

Inzicht in de training en werkwijze

In deze training laten we ervaren hoe u met een goede dialoog de medewerkers kunt motiveren. U leert verandersignalen herkennen en vaardigheden om in gesprek te gaan. Daarbij leert u terughoudend te zijn in goedbedoelde adviezen, want daarmee helpt u de medewerker niet. U leert dat het in beweging krijgen van de medewerker een gedragsverandering inhoudt, die niet zomaar te realiseren is. Een gidsende gesprekstijl, waarbij de medewerker zelf verantwoordelijk blijft, is een aanpak die op de lange termijn een fundamentele gedragsverandering kan realiseren. Daarnaast zijn er nog omgevingsfactoren die een rol spelen. Ook daar besteden we aandacht aan.

Tijdens de training worden afspraken gemaakt voor een aantal intervisiebijeenkomsten, waarin praktijkvoorbeelden worden besproken en verdieping van de trainingsinhoud plaatsvindt.

Wist u dat?

Wist u dat 75% van gegeven trainingen maatwerk trainingen zijn?

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training, Nieuw in de OR

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus