ORGANISATIEADVIES

Organisaties staan voortdurend onder druk om een antwoord te vinden op interne en externe ontwikkelingen. tri-plus geeft organisatieadvies, brengt knelpunten en kansen in kaart en leidt de verandering in goede banen.

Dat doen wij bij bijvoorbeeld bij:

  • Fusies
  • Wijzigingen van de personeel- en organisatiestructuur
  • Cultuurveranderingen

Inzicht in de werkwijze

n onze visie zijn veranderingen pas effectief als betrokkenen daadwerkelijk veranderen in hun werken en functioneren. Kenmerkend voor onze aanpak bij organisatieadvies is ons respect voor de waarden van uw organisatie; wij gaan uit van de goede kernwaarden van uw organisatie. Daarnaast kiezen we  voor een integrale benadering, waarbij alle stake-holders uit de organisatie worden betrokken. Door draagvlak te creëren ontstaat er een voedingsbodem voor een succesvolle organisatieverandering.

Wij verzorgen o.a. de volgende interventies:

  • strategische conferentie om missie, visie en strategie vast te stellen
  • brainstormsessies om out-of-the box oplossingen te bedenken
  • procesbegeleiding bij besluitvormingstrajecten
  • dagvoorzitterschap
  • doorlichten van werkprocessen
  • inspiratieworkshops
  • interim management

Interesse? Neem contact met ons op.

Wist u dat?

Wist u dat 75% van gegeven trainingen maatwerk trainingen zijn?

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training, Nieuw in de OR

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus