Organisatieadvies

Organisaties staan voortdurend onder druk om een antwoord te vinden op interne en externe ontwikkelingen.

tri-plus geeft organisatieadvies, brengt knelpunten en kansen in kaart en leidt de verandering in goede banen.

Dat doen wij bij bijvoorbeeld bij:

  • Fusies
  • Wijzigingen van de personeel- en organisatiestructuur
  • Cultuurveranderingen

Onze werkwijze

In onze visie zijn veranderingen pas effectief als betrokkenen daadwerkelijk veranderen in hun werken en functioneren. Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij respect hebben voor de waarden van uw organisatie; wij behouden de goede kernwaarden van uw organisatie. Daarnaast kenmerkt onze aanpak zich door een integrale benadering.

Wij verzorgen o.a. de volgende interventies:

  • strategische conferentie om missie, visie en strategie vast te stellen
  • brainstormsessies om out-of-the box oplossingen te bedenken
  • procesbegeleiding bij besluitvormingstrajecten
  • dagvoorzitterschap
  • doorlichten van werkprocessen
  • inspiratieworkshops
  • interim management

Interesse? Neem contact met ons op.