RE-INTEGRATIE, MOBILITEITSVRAAGSTUKKEN EN VERZUIMMANAGEMENT

Ieder bedrijf is anders en iedere ondernemingsraad is anders. Onze maatwerk trainingen helpen u bij het maken van de juiste keuzes. Tijdens een intake-gesprek stellen we u de vraag met welke ontwikkelingen uw organisatie te maken krijgt, wat verandert er in de komende jaren? Welke rol wil de OR hierbij spelen? Wat moet de OR daarvoor aan kennis en vaardigheden ontwikkelen?

  • Prijs op aanvraag
  • Locatie: In overleg

Inzicht

Re-integratie: een effectieve en passende terugkeer naar arbeid.

Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is, is re-integratie voor u als werkgever een plicht. Er wordt van u een actief beleid verwacht voor de re-integratie van uw zieke medewerkers. Dit volgt uit de wet WIA en Verbetering Poortwachter. Hoe langer u wacht met de re-integratie van uw zieke medewerker, hoe langer dit traject zal duren en hoe hoger de drempel voor de medewerker wordt om terug te keren naar de arbeidsmarkt. En wanneer u de re-integratieduur kunt verkorten, vermindert de kans op instroming naar de WIA. Dit heeft tot gevolg dat u premie, maar zeker ook loonkosten bespaart.

In eerste instantie richt de re-integratie zich op terugkeer naar de oude functie, met of zonder aanpassingen op de werkplek. In tweede instantie onderzoekt u re-integratie naar een passende nieuwe functie binnen uw organisatie. Het zogenaamde 1e spoor. Als u kunt aantonen dat een functie binnen de eigen organisatie niet mogelijk is, wordt de laatste stap naar externe re-integratie gezet; dan start het 2e spoor.

Een re-integratie tweede spoor is wettelijk verplicht na in ieder geval een jaar ziekte, in veel gevallen kan het ook eerder. Indien u, als werkgever, niet voldoet aan het tijdig starten met re-integratie tweede spoor loopt u een groot risico op een loonsanctie van tenminste een jaar door het UWV.

Werkwijze en resultaat

Onze begeleiding is resultaatgericht en met de juiste persoonlijke aandacht voor de kandidaat. Een gecertificeerde arbeidsdeskundige kan zorgdragen voor een (wettelijk vereist) arbeidsdeskundigenrapport. Dit betreft de beperkingen en mogelijkheden van de betrokken medewerker.

Het re-integratietraject start met de ‘warme overdracht’. Voorafgaand aan het traject voeren wij een gesprek met u als opdrachtgever en de betrokken medewerker. Hierdoor wordt ‘ruis op de lijn’ voorkomen en ontstaat een optimale afstemming van verwachtingen.

De intake met uw medewerker is een wederzijdse kennismaking. Het doel is het opstellen van een trajectplan dat aansluit op de situatie van uw medewerker. Tevens geeft het de koers aan van het traject.

Aansluitend volgen de volgende drie modules:

  1. Persoonlijk inzicht: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wat durf ik?
  2. Arbeidsmarktverkenning: welk beroep past bij mij en is haalbaar?
  3. Arbeidsmarktbenadering: gericht zoeken naar vacatures en solliciteren.

Na de intake wordt een trajectplan op maat opgesteld. Daarin is aandacht voor beperkingen, kwaliteiten, kansen en mogelijkheden van de medewerker bij het vinden van een nieuwe passende baan. Wij verzorgen regelmatig schriftelijke rapportages, zodat u aan de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter kunt voldoen. Tussendoor is er altijd contact mogelijk tussen de opdrachtgever en onze adviseur.

Wist u dat?

Wist u dat 75% van gegeven trainingen maatwerk trainingen zijn?

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training, Nieuw in de OR

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus