Training Duurzame inzetbaarheid

Veel organisaties willen concrete stappen zetten in het verbeteren van de inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers, maar zoeken naar wegen om dit te realiseren. Wilt u meer inzicht in Duurzame inzetbaarheid en werk maken van het vergoten van de vitaliteit van uw medewerkers. Dan is dit de training die u zoekt. Hoe werkt duurzame inzetbaarheid in de praktijk? Hoe creëer je een positieve trendbreuk in de ziekteverzuimcijfers? En hoe borg je resultaten voor de langere termijn? We laten zien hoe het kan met voorbeelden rechtstreeks uit de praktijk, waarbij een geïntegreerde aanpak concrete resultaten oplevert.

Inhoud:
Na een korte kennismaking volgt een inleiding over het begrip Duurzame Inzetbaarheid en het van belang hiervan voor uw organisatie, waarna de volgende items aan bod komen:
• De uitdagingen binnen uw organisatie
• Een succesvol praktijkvoorbeeld
• Succesfactoren
• Analyse van huidige situatie en benoemen van speerpunten en ambities
• Vaststellen van een eigen routekaart en plan van aanpak op weg naar concrete resultaten.

Resultaat:
U formuleert uw eigen visie op duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie, benoemt speerpunten voor de korte en lange termijn en verwerkt deze in een concreet plan van aanpak.

Doelgroep: HR-adviseurs, arbo-adviseurs, projectleiders, die verantwoordelijk zijn invulling te geven aan een beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Deze training staat in 2019 gepland op de volgende data:
• Locatie Hoofddorp: 21 maart
• Locatie Arnhem: 5 juni

Prijs: €299,- per deelnemer ex btw, incl. lunch
Bij meerdere deelnemers van dezelfde organisatie bieden we 10% korting. De training is ook als maatwerk mogelijk.