Training Duurzame inzetbaarheid

Veel organisaties willen concrete stappen zetten in het verbeteren van de vitaliteit van medewerkers en zoeken naar wegen om dit te realiseren. Wilt u werk maken van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, dan is dit de training die u zoekt. Hoe werkt duurzame inzetbaarheid in de praktijk? Hoe creëer je een positieve trendbreuk in de ziekteverzuimcijfers? En hoe borg je resultaten voor de langere termijn? We laten zien hoe het kan met voorbeelden uit de praktijk.

Inhoud:
Na de kennismaking volgt een inleiding over het begrip Duurzame Inzetbaarheid en het van belang voor uw organisatie.

Daarna komen de volgende items aan bod:
• De uitdagingen binnen uw organisatie
• Voorbeelden uit de praktijk
• Succesfactoren
• Analyse van huidige situatie en benoemen van speerpunten en ambities
• Vaststellen van een routekaart op weg naar concrete resultaten.

Resultaat:
U formuleert uw visie op duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie, benoemt speerpunten voor de korte en lange termijn en verwerkt deze in een plan van aanpak.

Doelgroep: HR-adviseurs, arbo-adviseurs, projectleiders, die verantwoordelijk zijn voor beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Deze training staat in 2019 gepland op de volgende data:
• Locatie Hoofddorp: 5 juni

Prijs: €299,- per deelnemer ex btw, incl. lunch
Bij meerdere deelnemers van dezelfde organisatie bieden we 10% korting. De training is ook als maatwerk mogelijk.