VERZUIMBELEID

Inzicht

Verzuimbeleid is meer dan een wettelijke verplichting. Een gezond en actief verzuimbeleid laat zijn positieve effecten zien door gemotiveerde medewerkers die betrokken zijn bij hun werk en de organisatie. Zij presteren beter, ook zorgt het voor een hogere productiviteit en een lager arbeidsverzuim.

Verzuim is niet alleen duur en lastig, maar is ook slecht voor de sfeer en de discipline, het imago en de externe relaties. Zodoende verdient goed verzuimbeleid en –management zichzelf terug.

Werkwijze

Een ervaren arbeids- en organisatiedeskundige vanuit tri-plus adviseert, begeleidt en ondersteunt organisaties bij verzuimmanagement. Investeringen in de kwaliteit van de arbeid voorkomt en vermindert verzuim. Dit vertegenwoordigt onze visie; verzuim valt te managen, waarbij de verantwoordelijkheid bij de werkgever en werknemer ligt en zij zelf de regie voeren.

Verzuimmanagement in het algemeen leidt tot een gewenste verzuimreductie in uw organisatie. Onze integrale aanpak levert echter meer op dan verzuimreductie alleen. Wij kunnen u ondersteunen bij ondermeer het opzetten van verzuimbeleid, selectie arbodienstenverlening, verzuimtraining en dossier screening.

Arbeidskundige dienstverlening

Als het gaat om het aanleren van vaardigheden, zoals vergaderen, overtuigingskracht en onderhandelen, dan maken we persoonlijke afspraken over leerdoelen en leerwensen. In de Via een netwerk van ervaren arbeidsdeskundigen kunnen wij gedegen onderzoek voor u verzorgen. Hierbij letten wij op het behoud en het herstel van de balans tussen de mens, zijn werk en zijn inkomen. De arbeidsdeskundige doet dit door een praktische, persoonsgerichte aanpak. Verder beoordelen wij de mogelijkheden in het eigen werk, in aangepast eigen werk en, door arbeidsmarktonderzoek, in ander passend werk. Afhankelijk van de vraag geven wij vervolgens een advies in de vorm van een rapportage.

Wist u dat?

Wist u dat 75% van gegeven trainingen maatwerk trainingen zijn?

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training, Nieuw in de OR

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus