Verzuimbeleid

Verzuimbeleid is meer dan een wettelijke verplichting. Een gezond en actief verzuimbeleid laat zijn positieve effecten zien door gemotiveerde medewerkers die betrokken zijn bij hun werk en de organisatie. Zij presteren beter, ook zorgt het voor een hogere productiviteit en een lager arbeidsverzuim.

Verzuim is niet alleen duur en lastig, maar is ook slecht voor de sfeer en de discipline, het imago en de externe relaties. Zodoende verdient goed verzuimbeleid en –management zichzelf terug.

Wat is de werkwijze van tri-plus?

Een ervaren arbeids- en organisatiedeskundige vanuit tri-plus adviseert, begeleidt en ondersteunt organisaties bij verzuimmanagement. Investeringen in de kwaliteit van de arbeid voorkomt en vermindert verzuim. Dit vertegenwoordigt onze visie; verzuim valt te managen, waarbij de verantwoordelijkheid bij de werkgever en werknemer ligt en zij zelf de regie voeren.

Verzuimmanagement in het algemeen leidt tot een gewenste verzuimreductie in uw organisatie. Onze integrale aanpak levert echter meer op dan verzuimreductie alleen. Wij kunnen u ondersteunen bij ondermeer het opzetten van verzuimbeleid, selectie arbodienstenverlening, verzuimtraining en dossier screening.

Arbeidsdeskundige dienstverlening

Via een netwerk van ervaren arbeidsdeskundigen kunnen wij gedegen onderzoek voor u verzorgen. Hierbij letten wij op het behoud en het herstel van de balans tussen de mens, zijn werk en zijn inkomen. De arbeidsdeskundige doet dit door een praktische, persoonsgerichte aanpak. Verder beoordelen wij de mogelijkheden in het eigen werk, in aangepast eigen werk en, door arbeidsmarktonderzoek, in ander passend werk. Afhankelijk van de vraag geven wij vervolgens een advies in de vorm van een rapportage.

Interesse? Neem dan contact met ons op.