Maatwerk training ondernemingsraad

Ieder bedrijf is anders en iedere ondernemingsraad is anders. Onze maatwerk training helpt u bij het maken van de juiste keuzes.

Onze maatwerk training is daarom altijd aan uw eigen organisatie en ondernemingsraad aangepast. Zo wordt er in de eerste training van een nieuw gekozen OR niet alleen aandacht besteed aan de Wet op de Ondernemingsraden, maar ook de verdeling van taken en vergadervaardigheden.

We stellen u de vraag met welke ontwikkelingen uw organisatie te maken krijgt, wat verandert er in de komende jaren? Welke rol wil de OR hierbij spelen? Wat moet de OR daarvoor aan kennis en vaardigheden ontwikkelen?

Zo ontstaat een mix van standaard onderwerpen die u sowieso nodig heeft en onderwerpen die sterk gericht zijn op uw eigen organisatie.

In onze maatwerk training gaan we samen met u dieper op de zaken in. Bijvoorbeeld op individuele vaardigheden, de samenwerking en organisatie in het OR-team, kennis over onderwerpen die in uw organisatie actueel zijn, het ontwikkelen van een visie en een strategie voor de OR.

Als het gaat om het aanleren van vaardigheden, zoals vergaderen, overtuigingskracht en onderhandelen, dan maken we persoonlijke afspraken over leerdoelen en leerwensen, zodat we weten wie waarin sterker wil worden. In de training bieden we oefeningen en cases die herkenbaar zijn en ontleent aan uw praktijk.

Samenwerken heeft twee kanten; ‘samen’, je moet het met elkaar doen, en ‘werken’, het werk van de OR moet worden georganiseerd. In een training kunnen we samen met u nagaan hoe u het werk structureert en verdeelt.

Teambuildingsoefeningen helpen de OR tot één geheel te maken. Als het gaat om de inhoud, proberen we u en uw organisatie dicht op de huid te zitten, zodat de kennis en inzichten uit de opleiding direct toe te passen zijn in uw eigen situatie.

Een OR-training is hét moment om samen na te denken over die visie van de OR en de manier waarop de OR zaken aanpakt. Wat wil de OR bereiken? Welke lessen zijn er te leren uit de achterliggende periode? Wat kan anders, vraagt om meer aandacht, wat is slim om te behouden?

Interesse in onze maatwerk training? Wij komen graag naar u toe voor een gesprek en een een passend aanbod.

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training

Wat klanten over ons zeggen:

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR  ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken”

Robvoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid