Begeleiding bij adviesaanvraag en instemmingsverzoek

Een adviseur voor de OR

De vraagstukken waarmee u als OR te maken krijgt, zijn vaak ingewikkeld. Met de inzet van onze adviseurs krijgt u deskundige ondersteuning op het gebied van arbeidsomstandigheden, organisatiekunde, sociaal en personeelsbeleid en financieel beleid. Afhankelijk van uw vraag, kan de juiste deskundigheid worden ingezet.

Waarmee kan tri-plus u ondersteunen en/of begeleiden?

tri-plus heeft geen standaard aanpak, wij vertellen u ook niet wat u moet doen, maar vanuit onze ervaring adviseren wij over uw keuzemogelijkheden en de gevolgen daarvan. Wij ondersteunen u op de wijze die past bij uw OR en uw organisatie. U kunt dan denken aan:

  • Organisatieveranderingen, reorganisaties en fusies
  • Sociale plannen
  • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
  • Aanpak van arbeidsomstandigheden en milieu
  • Thema’s als duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid
  • Verkiezingen organiseren
  • Inrichting van een passende medezeggenschapstructuur
  • Efficiënte interne werkwijze van de OR
  • Verbeteren van de samenwerking met bestuurder
  • Bemiddeling bij conflicten

Heeft u een vraagstuk, waarbij u behoefte heeft aan een extern advies?  Neem dan contact met ons op. Wij komen graag naar u toe.