OR en duurzame inzetbaarheid

Uw ondernemingsraad als aanjager van Duurzame Inzetbaarheid?

Wij bieden u een complete trainingsdag, waarmee u Duurzame Inzetbaarheid op de kaart kunt zetten in uw organisatie. Door praktijkgerichte informatie en voorbeelden krijgt u inzicht in factoren die van invloed zijn op vitaliteit en inzetbaarheid. U maakt een plan van aanpak voor een succesvol initiatief vanuit de ondernemingsraad.  Daarmee bent u een goede gesprekspartner voor HR en directie en krijgt u invloed op het beleid.

Resultaat

Aan het eind van de training kent u de factoren van duurzame inzetbaarheid en heeft u een plan van aanpak gemaakt voor een succesvol initiatief vanuit de OR.

Werkwijze

Voorafgaand aan de training ontvangt u een vragenlijst, waarmee u de vitaliteit van uw organisatie doorlicht. Tijdens de training volgt een inleiding over vitaliteit en inzetbaarheid. Met praktijkgerichte opdrachten krijgt u zicht op de huidige en gewenste situatie bij uw organisatie. Vervolgens gaat u aan de slag met het formuleren van een concreet plan van aanpak, waarmee u HR en directie weet te overtuigen.

Inhoud

  • Levensloop en inzetbaarheid.
  • De noodzaak van beleid op duurzame inzetbaarheid
  • De vier invalshoeken: gezondheid; vakkennis; motivatie; werk-privé balans.
  • Delen van eigen ervaringen.
  • Analyse van de eigen organisatie op de vier invalshoeken.
  • Van inzicht naar resultaat.
  • Voorbeelden uit de praktijk
  • Doelen bepalen en samenstellen plan van aanpak.

Deze training staat in 2019 gepland voor de volgende data:

Locatie Hoofddorp: 26 februari; 8 april; 3 juni

Locatie Arnhem: 13 maart; 8 mei

Kosten: € 299,- (ex BTW) inclusief lunch

Bij meerdere aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie ontvangt u 10% korting. Deze training kan ook als maatwerk worden uitgevoerd voor uw ondernemingsraad of commissie.