Hoe krijgt u uw arbobeleid verankerd in uw organisatie?
Een beleid rondom veilig en gezond werken dat door iedereen binnen uw organisatie ‘als vanzelfsprekend’ wordt ervaren en wordt gedragen, levert positieve resultaten op. Een succesvol arbobeleid sluit aan bij de organisatiedoelstellingen én bij de overtuigingen van de medewerkers. Dat vergt maatwerk. Door samen met management, de leiding, de werknemers en andere spelers de arbeidsomstandigheden aan te pakken wordt veilig en gezond werken een eenvoudig onderdeel van de dagelijkse routine. Zo verankert u uw arbobeleid. Met als resultaat een optimaal rendement.Tijdens het congres “Arbobeleid verankeren” komen de belangen en ervaringen van verschillende stakeholders aan bod: de werkgever, de werknemer en de inspectie SZW. Onze adviseur, Porto Franco, is één van de sprekers. Hij zal een workshop verzorgen over de RI&E als vertrekpunt voor een gedragen arbobeleid.
Interesse? klik dan hier voor meer informatie.