De ontwikkelingen in de zorg gaan snel en zijn vaak complex. Zorgorganisaties zijn in transitie en worden geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt, toenemende werkdruk/werkstress, de noodzaak om regeldruk te verminderen en toenemende druk van overheid en zorgverzekeraars om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
Zorgorganisaties moeten hierop reageren, maatregelen nemen en beleid ontwikkelen. Dit vraagt ‘lenigheid’ in het steeds weer zoeken naar oplossingen die echt helpen en bijdragen aan betere zorg voor patiënten, cliënten en bewoners.
Een ‘lenige’ organisatie vraagt ook om een ‘lenige’ medezeggenschap, een medezeggenschap die de aansluiting houdt bij snelle en complexe veranderingen.
De nieuwe rol van de ondernemingsraad vraagt veel verschillende kwaliteiten. OR, bestuurder en HR moeten samen op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor medezeggenschap: Medezeggenschap vanuit de bedoeling. Tijdens dit congres verzorgden Porto Franco en Geraldo Kumeling, adviseurs bij tri-plus, een workshop over duurzame inzetbaarheid.