Elk bedrijf is verplicht een RIE te hebben, maar daarmee is een gezonde en veilige werkplek nog niet gegarandeerd. Vaak blijft arbobeleid steken in beleidsnota’s en lijvige rapporten. Echter verbeteringsacties komen niet altijd van de grond. Herkenbaar?
Dan wordt het tijd voor een andere aanpak, namelijk de dynamische RIE. Tijdens de OR workshopdag op 21 mei, laten we zien dat de RIE als een proces kan worden benaderd, waarbij iedereen wordt betrokken. Zo ontstaat er verbinding en al direct een merkbaar effect op verbetering van de arbeidsomstandigheden. Wilt u als OR weten hoe dit werkt en wat de voordelen zijn voor uw organisatie? Kom dan naar onze workshop. Kijk op workshopdag.nl