Veilig en gezond werken, hoe pak je dat aan?
De ondernemingsraad is een belangrijke speler als het gaat om veilig en gezond werken in de organisatie. Om het Arbobeleid goed vorm te geven moet de or op de hoogte zijn van de relevante zaken die de nieuwe Arbowet gebracht heeft, waaronder het instellen van een Arbo-overleg. Daarnaast zijn duurzame inzetbaarheid, interne arbozorg en het voorkomen van hoge werkdruk belangrijke onderwerpen.
Tijdens de studiedag “Arbo voor de OR” die we als partner van Vakmedianet (OR magazine) organiseren, presenteren we inspirerende voorbeelden, recent onderzoek en kun je tijdens workshops je kennis op Arbo-gebied weer helemaal up-to-date brengen.
De studiedag vindt plaats op 12 december 2019 in de Jaarbeurs te Utrecht.
Meer informatie en inschrijven kan via de website van ORnet.