Nieuwe Arbowet in de praktijk

De ondernemingsraad is een belangrijke speler als het gaat om veilig en gezond werken in de organisatie. Om het Arbobeleid goed vorm te kunnen geven moet de or op de hoogte zijn van veranderingen op wetgevingsgebied. Maar hoe doet u dat precies? De Arbowet is per 1 juli 2017 flink gewijzigd. Er zijn veel veranderingen die consequenties hebben voor het contract met de arbodienst en de rol van de preventiemedewerker in de organisatie. Is het arbobeleid in uw organisatie al up-to-date?

Wetswijziging

De wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

  1. versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  2. verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
  3. het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
  4. ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners met taken uit de Arboregelgeving;
  5. een verplicht basiscontract arbodienstverlening met minimumeisen;
  6. meer mogelijkheden voor handhaving op bovenstaande onderwerpen en toezicht.

tri-plus heeft training ontwikkelt waarin de veranderingen van de Arbowet centraal staan en waarin de praktijk van uw huidige en gewenste Arbobeleid door een deskundige trainer met u worden doorgenomen, zodat uw ondernemingsraad weer helemaal up-to-date aan de slag kan.

Resultaat

Na afloop van deze training:

  • Ken je de wijzigingen in de Arbowet
  • Kun je een oordeel geven over de gevolgen, kansen en uitdagingen voor de eigen organisatie
  • Heb je een plan van aanpak uitgewerkt over de rol als OR/VGWM-commissie

Werkwijze

Na een korte inleiding over arbobeleid in het algemeen wordt ingegaan op de wetswijziging en gaan de deelnemers aan de slag met de gevolgen van de wijziging voor hun organisatie. Er is ruime gelegenheid om met andere deelnemers ervaringen uit te wisselen. We eindigen met het opstellen van een concreet plan van aanpak om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Deze training staat in 2018 voor de laatste keer gepland op:

  • 3 december

Locatie: Hoofddorp

Kosten: € 299,- (ex BTW) inclusief lunch Bij meerdere aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie ontvangt u 10% korting.

Schrijf je in voor de training “Invloed op besluitvorming”.

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training

Wat klanten over ons zeggen:

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR  ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken”

Robvoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid