Ook Nederland is getroffen door het Coronavirus. Overheid en organisaties nemen noodmaatregelen. Snelheid van handelen is daarbij essentieel. Hoe ga je hier mee om als ondernemingsraad? Lukt het om mee te bewegen met de dynamiek van besluitvorming? Wat mag je van de bestuurder verwachten en wat kan de OR zelf het beste doen?

Crisis vraagt om snelheid van handelen
De maatschappij wordt geconfronteerd met ongekende noodmaatregelen. Organisaties moeten snel handelen en zich aanpassen. We zien maatregelen om de kans op besmetting op de werkplek te voorkomen, zoals thuiswerken, hygiëne op de werkplek, gebruik van beschermingsmiddelen, verminderde inzet van personeel, roosterwijzigingen.
Op de langere termijn zijn er ook ingrepen in de organisatie te verwachten, zoals inkrimping en sluiting van organisatieonderdelen.
Hoe lang gaat deze crisis duren? Welke ingrepen zijn tijdelijk en wat permanent? Een bestuurder zal snel willen en moeten handelen. Hoe haak je daarbij aan als OR?

Wees flexibel als OR
Kies als OR voor een snelle, niet procedurele benadering. Regelmatig en informeel contact met de bestuurder is daarbij essentieel. Zorg dat je direct wordt geïnformeerd over voorgenomen maatregelen en besluiten en doe de toezegging dat de OR snel reageert. En snel, is ook écht snel (binnen een paar uurtjes). Maak daarvoor gebruik van snelle communicatiemogelijkheden: Whatsapp of online-meetings via Zoom of MS-teams. Denk vooral mee en wees flexibel. Maak afspraken over de termijn van de maatregelen en dat het dan opnieuw bekeken wordt. Alleen bij voorstellen die echt niet kunnen, gebruik je de formele invloed van de OR.

tri-plus helpt met advies
Heb je als OR vragen of wil je advies, aarzel dan niet en neem contact met ons op, dat kan telefonisch 023- 7114630, per mail info@tri-plus.nl, of via een online-meeting.