Op 18 februari 2023 is de Wet Huis voor klokkenluiders vervangen door de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). De Wbk implementeert de Europese klokkenluidersrichtlijn. De meldprocedure verandert aanzienlijk onder deze nieuwe Wet. Het doel is de voorwaarden te verbeteren voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties. Melders van misstanden worden nu nog beter beschermd.  Klokkenluiders zijn nu niet meer verplicht om kwesties eerst intern (bij de werkgever) te melden. Ze kunnen er nu ook voor kiezen de zaak extern te melden (bij een autoriteit), of zelfs direct een kwestie openbaar te maken. De or heeft instemmingsrecht op het vaststellen of wijzigen van de klokkenluidersregeling. Wil je daarbij advies, neem dan contact op met ons bureau. Klik hier