Bedrijven die de loonkostensubsidie van de NOW-regeling ontvangen en die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten voor het ontslag een akkoord hebben over een sociaal plan met een vakbond, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Deze nieuwe regel geldt voor de verlengde en aangepaste NOW-regeling (NOW 2.0), voor de maanden juni, juli, augustus en september.
Daarnaast worden werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. De ondernemingsraad heeft een stimulerende rol bij de om- of bijscholing van werknemers. De werkgever die in aanmerking wil komen voor de NOW is ook verplicht de ondernemingsraad of pvt te informeren over de aanvraag voor de subsidie voor de loonkosten.

Meer weten over de rol van de OR of behoefte aan advies, neem dan contact met ons op.