Een tip voor de ondernemingsraad:

Tijdens Prinsjesdag kondigde het demissionaire kabinet aan dat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) in 2024 gaat veranderen. De tijdelijke verhoging van 3% in 2023 van de vrije ruimte in de werkkostenregeling verdwijnt. Daartegenover staat dat het basispercentage omhooggaat van 1,7% naar 1,92%. Deze percentages gelden over de eerste € 400.000 van de loonsom. Daarboven geldt een percentage van 1,18%. Met de vrije ruimte kunnen werkgevers hun werknemers onbelast zaken vergoeden. Deze wijziging is een geschikt moment om als ondernemingsraad de keuzes die de werkgever heeft gemaakt te bespreken en eventueel een voorstel te doen daar wijzigingen in aan te brengen.