Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid

Wilt u als ondernemingsraad aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid?

Wij bieden u een complete trainingsdag, zodat u Duurzame Inzetbaarheid op de kaart weet te zetten in uw organisatie. Door praktijkgerichte informatie en voorbeelden krijgt u inzicht in het onderwerp. U maakt een plan van aanpak voor een succesvol initiatiefvoorstel. Daarmee bent u een goede gesprekspartner voor HR en directie en krijgt u invloed op het beleid.

Resultaat

Na deze training kent u de theorie over duurzame inzetbaarheid en heeft u een plan van aanpak gemaakt voor een succesvol initiatief vanuit de OR.

Werkwijze

Voorafgaand aan de training ontvangt u een vragenlijst waarmee u de vitaliteit van uw organisatie in kaart brengt. Tijdens de training volgt een inleiding over vitaliteit en inzetbaarheid. Door praktijkgerichte opdrachten krijgt u zicht op de huidige en gewenste situatie bij uw organisatie. Vervolgens gaat u aan de slag met het formuleren van een concreet plan van aanpak.

Inhoud

  • Levensloop en inzetbaarheid.
  • De noodzaak van beleid op duurzame inzetbaarheid
  • De vier invalshoeken: gezondheid; vakkennis; motivatie; werk-privé balans.
  • Delen van eigen ervaringen.
  • Analyse van de eigen organisatie op de vier invalshoeken.
  • Van inzicht naar resultaat.
  • Voorbeelden uit de praktijk
  • Doelen bepalen en samenstellen plan van aanpak.

Waar, wanneer en kosten

Deze training staat gepland voor de volgende data:

Locatie Hoofddorp: 12 juni.

Locatie Arnhem: 3 september.

Kosten: € 299,- (ex BTW) inclusief lunch

Bij meerdere aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie ontvangt u 10% korting. We kunnen deze training als maatwerktraining uitvoeren voor uw OR of commissie.