Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid

Wilt u als ondernemingsraad aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid?

Wij bieden u een complete trainingsdag, zodat u Duurzame Inzetbaarheid op de kaart weet te zetten in uw organisatie. Door praktijkgerichte informatie en voorbeelden krijgt u inzicht in het onderwerp. U maakt een plan van aanpak voor een succesvol initiatiefvoorstel. Daarmee bent u een goede gesprekspartner voor HR en directie en krijgt u invloed op het beleid.

Resultaat

Aan het eind van de training kent u de theorie over duurzame inzetbaarheid en heeft u een plan van aanpak gemaakt voor een succesvol initiatief vanuit de OR.

Werkwijze

Voorafgaand aan de training ontvangt u een vragenlijst waarmee u de vitaliteit van uw organisatie in kaart brengt. Tijdens de training volgt een inleiding over vitaliteit en inzetbaarheid. Door praktijkgerichte opdrachten krijgt u zicht op de huidige en gewenste situatie bij uw organisatie. Vervolgens gaat u aan de slag met het formuleren van een concreet plan van aanpak.

Inhoud

 • Levensloop en inzetbaarheid.
 • De noodzaak van beleid op duurzame inzetbaarheid
 • De vier invalshoeken: gezondheid; vakkennis; motivatie; werk-privé balans.
 • Delen van eigen ervaringen.
 • Analyse van de eigen organisatie op de vier invalshoeken.
 • Van inzicht naar resultaat.
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Doelen bepalen en samenstellen plan van aanpak.

Waar, wanneer en kosten

Deze training staat gepland voor de volgende data:

 • 3 juni 2019, locatie Hoofddorp
 • 2 juli 2019, locatie Hoofddorp
 • 11 september, locatie Hoofddorp
 • 3 oktober, locatie Arnhem
 • 4 november, locatie Arnhem
 • 4 december, locatie Hoofddorp

Kosten: € 299,- (ex BTW) inclusief lunch

Bij meerdere aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie ontvangt u 10% korting. We kunnen deze training als maatwerktraining uitvoeren voor uw OR of commissie.