AAN DE SLAG MET DUURZAME INZETBAARHEID

Wij bieden u een complete trainingsdag, zodat u Duurzame Inzetbaarheid op de kaart weet te zetten in uw organisatie. Door praktijkgerichte informatie en voorbeelden krijgt u inzicht in het onderwerp. U maakt een plan van aanpak voor een succesvol initiatiefvoorstel. Daarmee bent u een goede gesprekspartner voor HR en directie en krijgt u invloed op het beleid.

 • € 345,- (ex btw) inclusief lunch, per deelnemer
 • Prijs: €295,- ex btw per persoon bij online deelname
 • Locatie Hoofddorp: 1 februari; 11 april
 • Duur cursus: 1 dag van 09:30 - 16:30 uur

Inzicht in de training

Tijdens deze trainingsdag worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Levensloop en inzetbaarheid.
 • De noodzaak van beleid op duurzame inzetbaarheid
 • De vier invalshoeken: gezondheid; vakkennis; motivatie; werk-privé balans.
 • Analyse van de eigen organisatie op de vier invalshoeken.
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Doelen bepalen en samenstellen plan van aanpak.
 • Afspraken over borging

Werkwijze

Voorafgaand aan de training ontvangt u een vragenlijst waarmee u de vitaliteit van uw organisatie in kaart brengt. Tijdens de training volgt een inleiding over vitaliteit en inzetbaarheid. Door praktijkgerichte opdrachten krijgt u zicht op de huidige en gewenste situatie bij uw organisatie. Vervolgens gaat u aan de slag met het formuleren van een concreet plan van aanpak.

Resultaat van de training

De ondernemingsraad heeft een heldere visie op Duurzame Inzetbaarheid geformuleerd, concrete doelen vastgesteld voor korte en langere termijn en deze uitgewerkt in een plan van aanpak. De OR is in staat een succesvol initiatief te nemen als ‘aanjager’ van concreet beleid.

Kosten

€ 345,- (ex BTW) inclusief lunch

Bij meerdere aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie ontvangt u 10% korting. We kunnen deze training  ook als maatwerktraining uitvoeren voor uw OR of commissie.

Wist u dat?

Wist u dat 75% van gegeven trainingen maatwerk trainingen zijn?

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training, Nieuw in de OR

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus