Arbeidsomstandigheden in Coronatijd

Het Coronavirus heeft veel impact op de maatschappij. Organisaties moeten hun werkwijzen en werkplekken aanpassen om veilige en gezonde werkplekken te creëren.

‘Kuchschermen’ van plexiglas; meer en structureel werken vanuit huis; 1,5 meter afstand houden;  uitvoerige hygiëne maatregelen etc. Ze zorgen er allemaal voor dat werkplekken en werkwijzen opnieuw worden ingericht. Daarmee veranderen de arbeidsomstandigheden voor de medewerkers.

 • Wat zijn de eisen die aan de werkplek en organisaties gesteld worden gesteld?
 • Hoe kun je invulling geven aan de wettelijke eisen?
 • Waar liggen er verplichtingen en verantwoordelijkheden?
 • Hoe zorg je als OR, dat je invloed hebt op (aankomende) veranderingen?
 • Prijs: €345,- ex btw per persoon
 • Prijs: €295,- ex btw per persoon bij online deelname
 • Duur: 1 trainingsdag van 09:30 – 16:30 uur
 • Locatie Hoofddorp: 7 juni

Inzicht in de training:

Tijdens deze trainingsdag bespreken we de volgende onderwerpen

 • Wat zijn de gevaren en risico’s?
 • Welke beheersmaatregelen kun je nemen?
 • Welke arbo-eisen gelden er voor de werkplekinrichting?
 • Welke arbo-eisen gelden er voor thuiswerken?
 • Actuele situaties van de deelnemers
 • Voorbeelden van beleid/protocollen
 • Concreet stappenplan voor de OR

Werkwijze:

Naast inleidingen en presentaties over de meest recente ontwikkelingen en inzichten, zal de trainer ook inzoomen op uw eigen praktijksituaties. Er is veel ruimte voor interactie en er wordt gewerkt aan uw eigen plan van aanpak, waarmee u direct aan de slag kunt in uw organisatie.

De training wordt gegeven door Porto Franco adviseur/veiligheidskundige van tri-plus. Hij ondersteunt organisaties op beleidsmatig en operationeel niveau bij het verbeteren van de veiligheid en gezondheid.  Hij is een veelgevraagde spreker bij congressen voor OR en arbo-professionals.

Resultaat:

 • Je leert wat de feiten zijn t.a.v. het coronavirus en herkent de fabels.
 • Je weet welke eisen er gesteld worden aan een gezonde en veilige werkplek.
 • Je kent de gevaren en risico’s bij de inrichting ven een (thuis) werkplek
 • Je weet wat de aanpassing van de werkplekken inhoudt voor de RI&E
 • Je weet vanuit de rol van de OR goede arbeidsomstandigheden te borgen.

Kosten:

€ 345,- (ex BTW) per persoon, inclusief lunch

€ 295,- (ex BTW) per persoon bij de online variant

Bij meerdere aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie ontvangt u 10% korting.

De training kan ook in-company worden uitgevoerd.

Wist u dat?

Wist u dat 75% van gegeven trainingen maatwerk trainingen zijn?

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training, Nieuw in de OR

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus