BEGELEIDING BIJ ADVIESAANVRAAG EN INSTEMMINGSVERZOEK

 • de advies-strippenkaart

  Een voorraad adviesuren om uw OR te begeleiden

 • € 160 ex btw per adviesuur
 • snel een antwoord

  een deskundige adviseur die uw organisatie en problematiek kent

Inzicht

Een adviesaanvraag of instemmingsverzoek, u krijgt er ongetwijfeld mee te maken. Waarschijnlijk heeft u in één van de OR-trainingen een uitleg gehad over het adviesrecht en instemmingsrecht. Dat was de theorie. Maar nu heeft uw OR een échte adviesaanvraag ontvangen. Ga er maar aanstaan. Nu voelt u pas echt de verantwoordelijkheid om uw collega’s te vertegenwoordigen.

Werkwijze

Op zo’n moment is het raadzaam uw OR te laten bijstaan door een ervaren adviseur. De adviseur kan u door het adviesproces heen loodsen, behoeden voor valkuilen en adviseren over standpunten. Ook helpt een adviseur bij het vergroten van uw  invloed op het voorgenomen besluit.  Door de inzet van onze adviseurs krijgt u deskundige ondersteuning bij een adviesaanvraag of instemmingsverzoek. We hebben inhoudelijke expertise op het gebied van arbeidsomstandigheden, organisatiekunde en personeelsbeleid. Afhankelijk van uw vraag kan de juiste deskundigheid worden ingezet.

Onze adviseurs sluiten aan bij vergaderingen/overleg, maar werken ook op afstand via online meetings, e-mail en telefonische consulten. We garanderen daarbij een snelle responstijd en een vast aanspreekpunt van één van onze adviseurs.

Wij werken bij begeleiding en advies met een advies-strippenkaart, waarin we vooraf met u afspreken welke begeleiding u wenst. De advies-strippenkaart gaat uit van 10 adviesuren à €160,- ex btw. Daarvoor ontvangt u één factuur en heeft u een vast budget aan adviesuren om gebruik van te maken.

Resultaat

Waarmee kan tri-plus u ondersteunen en begeleiden?

Wij ondersteunen u op een wijze die past bij uw ondernemingsraad en uw organisatie. U kunt daarbij denken aan:

 • Organisatieveranderingen, reorganisaties en fusies
 • Inkrimping
 • Sociaal plan
 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
 • Aanpak van arbeidsomstandigheden
 • Inrichting van een passende medezeggenschapstructuur
 • Verkiezingen
 • Verbeteren van de samenwerking met bestuurder
 • Bemiddeling bij conflicten

Heeft u behoefte aan een extern advies?  Neem dan contact met ons op.

Wist u dat?

Wist u dat u binnen 24 uur een antwoord krijgt van een van onze adviseurs?

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training, Nieuw in de OR

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus