Begeleiding bij adviesaanvraag en instemmingsverzoek

Een adviesaanvraag of instemmingsverzoek, u krijgt er ongetwijfeld mee te maken. Waarschijnlijk heeft u in één van de OR-trainingen een uitleg gehad over het adviesrecht en instemmingsrecht. Dat was de theorie. Maar nu heeft uw OR een échte adviesaanvraag ontvangen. Ga er maar aanstaan. Nu voelt u pas echt de verantwoordelijkheid om uw collega’s te vertegenwoordigen.

Op zo’n moment is het raadzaam uw OR te laten bijstaan door een ervaren adviseur. De adviseur kan u door het adviesproces heen loodsen, behoeden voor valkuilen en adviseren over standpunten. Ook helpt een adviseur bij het vergroten van uw  invloed op het voorgenomen besluit.  Door de inzet van onze adviseurs krijgt u deskundige ondersteuning bij een adviesaanvraag of instemmingsverzoek. We hebben inhoudelijke expertise op het gebied van arbeidsomstandigheden, organisatiekunde en personeelsbeleid. Afhankelijk van uw vraag kan de juiste deskundigheid worden ingezet.

Waarmee kan tri-plus u ondersteunen en begeleiden?

Wij ondersteunen u op een wijze die past bij uw ondernemingsraad en uw organisatie. U kunt daarbij denken aan:

  • Organisatieveranderingen, reorganisaties en fusies
  • Sociale plannen
  • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
  • Aanpak van arbeidsomstandigheden
  • Thema’s als duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid
  • Verkiezingen organiseren
  • Inrichting van een passende medezeggenschapstructuur
  • Efficiënte interne werkwijze van de OR
  • Verbeteren van de samenwerking met bestuurder
  • Bemiddeling bij conflicten

Heeft u behoefte aan een extern advies?  Neem dan contact met ons op. Wij komen graag naar u toe.