Nieuw in de OR – basistraining voor nieuwe OR leden

Welkom nieuw OR-lid. U bent net gekozen en nieuw in de ondernemingsraad. Uw eerste vergadering is aanstaande of misschien al achter de rug. Nu mag u aan de slag. Maar weet u al wat het or-werk inhoudt? Welke rechten en plichten de ondernemingsraad heeft? Wat er van u als OR-lid verwacht wordt? Of bent u gewoon in het diepe gegooid? Deze cursus is bedoeld als introductie om u snel wegwijs te maken in de wereld van het or-werk.

Inhoud

In één dag krijgt u antwoord op vragen als:

  • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de OR?
  • Wat zegt de Wet op de Ondernemingsraden over rechten en plichten?
  • Hoe ga ik om met de bestuurder in de overlegvergadering?
  • Hoe ga ik om met mijn rol als vertegenwoordiger van mijn collega’s?
  • Wat heb ik nodig om als OR lid een zinvolle bijdrage te leveren in mijn OR-team?

Werkwijze:

Deze dag is vooral interactief. We overladen u niet met allerlei feiten en kennis, waardoor u wellicht door de bomen het bos niet meer ziet. Nee, we houden korte inleidingen en geven opdrachten die u aan het denken zetten over uw functioneren binnen uw eigen OR.

Deze training staat in 2019 gepland voor de volgende data:

Locatie Hoofddorp: 1 oktober; 6 november; 2 december

Kosten: € 299,- (ex BTW) inclusief lunch

Bij meerdere aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie ontvangt u 10% korting.