Reorganisatie en de OR

Het zijn dynamische tijden. De ene crisis na de andere komt voorbij en dat zorgt voor veel veranderingen in de maatschappij.  Organisaties staan voor de uitdaging zich aan te passen. Op korte termijn zien we nieuwe werkwijzen ontstaan, maar ook inkrimpingen en reorganisaties.

Wil je als OR tijdig betrokken worden en een professionele gesprekspartner zijn bij deze belangrijke besluiten over de toekomst van jullie organisatie? Zorg dan dat je op de hoogte bent van de feiten. Deze training geeft je inzicht, praktische tips én je werkt aan een concreet plan van aanpak voor jouw OR.

 • Prijs €345,- ex btw per persoon
 • Prijs: €295,- ex btw per persoon bij online deelname
 • Duur: 1 trainingsdag van 09:30 – 16:30 uur
 • Locatie Hoofddorp: 14 december; 19 februari 2024
 • List Title

  Op verzoek kan de training als maatwerk worden uitgevoerd

Inzicht in de training:

In korte tijd is de wereld behoorlijk veranderd en dat vraagt om aanpassingen aan ‘het nieuwe normaal’. Bij veel organisaties is er op dit moment sprake van een reorganisatie of voorbereiding hiervoor. De OR heeft hierbij een belangrijke rol en moet afspraken maken met de bestuurder over het te volgen besluitvormingstraject, waarbij het gaat om moeilijke keuzes tussen de belangen van het personeel en die van de organisatie.

Om goed voorbereid te zijn besteden we deze dag aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Wat is een reorganisatie?
 • De verschillende fasen van een reorganisatie
 • De totstandkoming en de inhoud van een sociaal plan
 • Actuele wetgeving
 • De rol en de strategie van de ondernemingsraad

Werkwijze:

Naast informatieoverdracht via presentaties besteden we aandacht aan de actuele situatie bij uw organisatie. U werkt aan uw eigen aandachtspunten en gaat met een  concreet plan van aanpak naar huis.

Resultaat:

 • U kent de verschillende fasen van een reorganisatie en de rol die de OR hierbij speelt.
 • U kent de actuele wetgeving rondom ontslag/sociaal plan.
 • U kent de mogelijkheden om uw achterban te betrekken
 • U heeft actiepunten voor de OR opgesteld in een plan van aanpak.
 • U heeft bruikbare tips gekregen over uw eigen praktijksituatie.

Kosten:

€ 345,- (ex BTW) per persoon, inclusief lunch

Bij meerdere aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie ontvangt u 10% korting.

Wist u dat?

Wist u dat onze adviseurs de OR begeleiden bij reorganisaties?

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus