Coaching en begeleiding van uw OR

Als u in de Ondernemingsraad stapt, verandert er veel voor u. U pakt bijvoorbeeld een functie op die u nog nooit heeft uitgevoerd. Of de commissie waarin u zit, wil zaken op een andere, nieuwe manier aanpakken. Met gerichte coaching of begeleiding helpen we u dit te realiseren.

We gaan met u na wat u wilt bereiken, waar uw sterke kanten liggen, wat u wilt veranderen. We maken met u een plan waarbij de doelen en verwachten resultaten van de coaching worden vastgelegd. Ook benoemen we welke stappen u gaat nemen om de door u gewenste situatie te bereiken. Daarbij spreken we ook af welke inzet van beide kanten verwacht wordt.

U kunt denken aan de volgende coachingstrajecten:

  • gericht op de leidinggevende rol van de voorzitter
  • begeleiding van het dagelijks bestuur bij het leiden en bouwen van de OR
  • begeleiding van een commissie naar een resultaatgerichte samenwerking
  • teamcoaching om de samenwerking in de ondernemingsraad te bevorderen
  • begeleiding van bestuurder en ondernemingsraad naar een constructieve samenwerking
  • coaching van het OR-team om de resultaten van de training te borgen

Interesse in een coachingstraject? Neem dan contact met ons op.

Coaching kan overigens ook helpen om de effecten van een maatwerktraining te vergroten. Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.