OR game

Hoe goed doen we het als ondernemingsraad? Een moeilijk te beantwoorden vraag. Zolang een ondernemingsraad het goed doet, zal de achterban niet veel van zich laten horen. De bestuurder deelt ook niet gauw een rapportcijfer uit aan de ondernemingsraad. De naaste omgeving zal het inzicht in het eigen functioneren niet altijd vergroten. Hoe weet je dan als ondernemingsraad of je in staat bent een invloedrijke rol te spelen bij belangrijke ontwikkelingen in de organisatie?
We kunnen ons voorstellen dat u het daar niet op aan wilt laten komen. Vandaar dat we de OR game hebben ontwikkeld. Een realistische simulatie, waarmee de ondernemingsraad op de proef wordt gesteld.

De training
In het OR Game wordt het werk van een ondernemingsraad zo realistisch mogelijk nagebootst. Uw ondernemingsraad wordt geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen en beslissingen in een fictieve organisatie die veel lijkt op uw eigen organisatie. Aan uw ondernemingsraad de taak hier op een gepaste wijze op te reageren. Deze ervaringen worden geanalyseerd en besproken waarmee u al doende werkt aan het verbeteren van vaardigheden en het vergroten van kennis en inzicht.
Het OR Game bestaat uit twee onderdelen. Tijdens de eerste dag speelt u de daadwerkelijk game, waarbij we actuele ontwikkelingen in uw organisatie simuleren. U wordt geconfronteerd met alle facetten van het ondernemingsraadswerk, zoals: efficiënte besluitvorming, adviesaanvragen en instemmingverzoeken, het overleg met de bestuurder, voorbereiden van een initiatief, achterbanbijeenkomst.
Uw ondernemingsraad wordt geobserveerd en ontvangt na iedere opdracht een terugkoppeling aan de hand van een competentieprofiel. De aldus verkregen inzichten worden tijdens de tweede dag gebruikt om te werken aan het versterken van kennis, vaardigheden en gedrag van uw ondernemingsraad.

Resultaat
• Inzicht in het functioneren van uw ondernemingsraad in kritische situaties, waarbij de kwaliteiten van de OR-leden op de proef worden gesteld.
• Versterken van de competenties: besluitvaardigheid, initiatief, samenwerken, resultaatgerichtheid, overtuigingskracht, organisatievermogen, onderhandelen.

Voor U?
Het OR Game is bedoeld voor ondernemingsraden die benieuwd zijn naar hun eigen sterktes en zwaktes en zich grondig willen voorbereiden op hun rol bij een toekomstige ontwikkeling in de organisatie, zoals: reorganisatie, overname, nieuwbouw/verhuizing, uitvoeren RI&E etc.

Datum, locatie en investering
Tijdens een intakegesprek bepalen we de ‘rode draad’ van het OR game. Op basis van dit gesprek ontwikkelen wij een game die is toegesneden op te verwachten ontwikkelingen in uw organisatie.
Ons maatwerkvoorstel voor uw OR game, inclusief offerte, ontvangt u dan binnen een aantal dagen.