OR GAME

Hoe goed doen we het als ondernemingsraad? Een moeilijk te beantwoorden vraag. Zolang een ondernemingsraad het goed doet, zal de achterban niet veel van zich laten horen. De bestuurder deelt ook niet gauw een rapportcijfer uit aan de ondernemingsraad. De naaste omgeving zal het inzicht in het eigen functioneren niet altijd vergroten. Hoe weet je dan als ondernemingsraad of je in staat bent een invloedrijke rol te spelen bij belangrijke ontwikkelingen in de organisatie?
We kunnen ons voorstellen dat u het daar niet op aan wilt laten komen. Vandaar dat we de OR game hebben ontwikkeld. Een realistische simulatie, waarmee de ondernemingsraad op de proef wordt gesteld.

  • Het OR-game is maatwerk. Op basis van uw wensen doen we een voorstel met passende prijsopgave.

  • In overleg bepalen we een geschikte datum en locatie

  • Tijdsbestek afhankelijk van de leerdoelen 1 of 2 dagen.

Inzicht in de training

In het OR Game wordt het werk van een ondernemingsraad zo realistisch mogelijk nagebootst. Uw ondernemingsraad wordt geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen en beslissingen in een fictieve organisatie die veel lijkt op uw eigen organisatie. Aan uw ondernemingsraad de taak hier op een gepaste wijze op te reageren. Deze ervaringen worden geanalyseerd en besproken waarmee u al doende werkt aan het verbeteren van vaardigheden en het vergroten van kennis en inzicht.

Werkwijze

Het OR Game bestaat uit twee onderdelen. Tijdens de eerste dag speelt u de daadwerkelijk game, waarbij we actuele ontwikkelingen in uw organisatie simuleren. U wordt geconfronteerd met alle facetten van het ondernemingsraadswerk, zoals: efficiënte besluitvorming, adviesaanvragen en instemmingverzoeken, het overleg met de bestuurder, voorbereiden van een initiatief, achterbanbijeenkomst. U ervaart de ontwikkelingen binnen uw organisatie van een heel jaar in één dag.
Uw ondernemingsraad wordt geobserveerd en ontvangt na iedere opdracht een terugkoppeling aan de hand van een competentieprofiel. De aldus verkregen inzichten worden tijdens de tweede dag gebruikt om te werken aan het versterken van kennis, vaardigheden en gedrag van uw ondernemingsraad.

Het OR game is een andere manier van leren. U krijgt geen theoretische inleidingen met verwerkingsopdrachten, maar u gaat direct aan de slag met realistische problemen. Zo leert u door ’te doen’ en te ervaren. In de nabespreking stellen we vast wat goed ging en waar nog verbetering mogelijk is.

Naar aanleiding van een intakegesprek ontwerpen we een OR game passend bij uw leerwensen en gebaseerd op te verwachten ontwikkelingen binnen uw organisatie/sector/branche.

Resultaat van de training

  • Inzicht in het functioneren van uw ondernemingsraad in kritische situaties, waarbij de kwaliteiten van de OR-leden op de proef worden gesteld.
  • Versterken van de competenties: besluitvaardigheid, initiatief, samenwerken, resultaatgerichtheid, overtuigingskracht, organisatievermogen, onderhandelen.

Kosten

Na een intakegesprek ontvangt u ons maatwerkvoorstel voor uw OR game, inclusief offerte.

Wist u dat?

Wist u dat een OR-game ook zeer geschikt is om de samenwerking tussen OR en commissies op de proef te stellen?

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training, Nieuw in de OR

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus