OR-Selfie

OR-Selfie: Laat uw OR nog beter functioneren: maak een Selfie

Alleen wat u kunt meten, valt te verbeteren. Maar hoe meet u de kwaliteit van uw ondernemingsraad? Het antwoord: met de OR-Selfie.

Wilt u dat uw ondernemingsraad beter gaat functioneren? Dat u adviesaanvragen en instemmingsverzoeken efficiënter kunt afhandelen, en dat u meer invloed uitoefent op de uiteindelijke besluiten? En vindt u dat de OR-leden zich wel wat pro-actiever mogen opstellen? Dan staat u voor een lastige taak. Want voordat u iets kunt verbeteren, moet u eerst antwoord geven op een essentiële vraag: hoe functioneert de OR nu? Waar zitten de sterke kanten? En aan welke punten moet u nog werken? Maar om zo’n analyse op te stellen – in deze drukke tijden – daarvoor ontbreekt vaak de tijd.

De OR-Selfie

Wij kunnen u een hulpmiddel aanbieden: de OR-selfie. De naam zegt het al: hiermee wordt de ondernemingsraad in beeld gebracht. Scherp, realistisch en met oog op de toekomst. Het is een analyse, een nulmeting. Er blijkt bijvoorbeeld uit hoe efficient uw OR-team samenwerkt en invloed uitoefent. U krijgt inzicht in het kennisniveau en de competenties binnen de OR. De OR-selfie maakt verbeterpunten zichtbaar die een goede basis vormen voor een op maat gesneden verbetertraject of trainingsprogramma.

Hoe ziet het resultaat van zo’n meting eruit? In een rapport ziet u de resultaten, ondersteunt door grafieken zoals hieronder.

Voor het gebruik van de OR-selfie, het opstellen van het rapport en de toelichting in een adviesgesprek rekenen wij €750 (ex BTW) maar in combinatie met een maatwerktraining bij tri-plus reken we slechts €250 (ex BTW)

Interesse? Neem dan contact met ons op.