Professionele ondernemingsraad

- Wat is de ambitie van jullie ondernemingsraad?
- Ben je tevreden over het functioneren en de behaalde resultaten?
- Of heb je het gevoel dat het beter kan?
- En waar zitten dan de mogelijkheden om echt door te groeien naar een professioneel niveau?

OR plan van Tri-plus
Video afspelen over OR plan van Tri-plus

Het ontwikkeltraject

Het ontwikkeltraject Naar een professionele ondernemingsraad biedt jouw ondernemingsraad de mogelijkheid om doelgericht te werken aan de eigen ontwikkeling en door te groeien naar een geaccepteerd adviesteam met een invloedrijke rol binnen de organisatie.

Stap 1

Na een intakegesprek sturen we u informatie om de OR scan uit te voeren

Stap 2

Alle gegevens worden verzameld en verwerkt in een rapportage.

Stap 3

Onze adviseurs analyseren de uitkomsten en bespreken met u het op maat gemaakt ontwikkelplan

Stap 4

U kunt doelgericht aan de slag met de verdere ontwikkeling van uw OR

De groeistappen inzichtelijk maken


Om de groeistappen inzichtelijk te maken gebruiken we een model dat gebaseerd is op de 10 kenmerken van een professionele ondernemingsraad. Deze kenmerken worden geïllustreerd door de OR-familie.

Een fictieve ondernemingsraad, waarin ieder OR-lid symbool staat voor één van de kenmerken. Binnen ieder kenmerk zien we verschillende ontwikkelniveaus van startende, via groeiende naar professionele ondernemingsraad.

Het OR-werkboek


In het bijbehorende OR-werkboek zijn de 10 kenmerken van het model verder uitgewerkt, met vele handige checklijsten en werkbladen.

Bij een meerdaagse maatwerktraining ontvangt uw OR een gratis tablet met het digitale OR-werkboek.
Zo kan uw OR direct aan de slag.

OR Tri-plus werkboek

De OR-scan


Het complete ontwikkeltraject start met een OR scan.

Met deze online vragenlijst, die door alle leden van de OR wordt ingevuld, brengen we het huidig functioneren van de OR in beeld.

Wat gaat goed en waar zitten nog mogelijkheden voor verbetering? De uitkomsten zijn anoniem en worden besproken met de ondernemingsraad.

OR plan van Tri-plus

Met een kleine inspanning inzicht in de kansen

Verbeter uw OR met onderbouwde stappen

Scherp, realistisch en toekomstgericht.

WAT NA DE OR SCAN?

Stappenplan op maat

Onze specialisten bieden u een stappenplan voor de verder groei van de OR. Dit kunt u zelf, of met ons uitvoeren.

De uitvoering

We maken een planning en het stappenplan wordt uitgevoerd.

Meetbaar resultaat

Wij kijken terug op het proces. Wat zijn merkbare resultaten? En we kijken naar mogelijke, verbeteringen.

Meer informatie?

Wilt u werken aan de professionalisering van uw ondernemingsraad en heeft u interesse in de OR-scan? Meld u dan aan, dan nemen we contact met u op voor een gesprek.

Voor €350,- ex btw voeren we een analyse uit m.b.v. de OR-scan en bespreken we uw ontwikkelplan. Wanneer u met ons een training afspreekt brengen we dit bedrag in mindering op de trainingskosten.

Ieder ondernemingsraad die gericht wil werken aan de eigen professionalisering, van startende tot meer ervaren OR; van kleine tot grote OR

Een ontwikkeltraject bestaat uit maatwerktrainingen en coaching, waarbij we gebruik maken van ons OR-werkboek en handige checklists en tools.

Meer informatie

Op basis van de OR scan en het intakegesprek ontvangt de ondernemingsraad een adviesrapport met een ontwikkelplan waarin een route door het OR-werkboek wordt opgenomen.

Om de gewenste ontwikkeling te bereiken ondersteunen we de verschillende onderdelen met doelgerichte maatwerktrainingen, die passen bij de leerwensen van jouw ondernemingsraad.

Contact opnemen