PROJECTMATIG WERKEN IN DE OR

Adviesaanvragen, instemmingsverzoeken, vragen uit de achterban, initiatieven nemen, etc. Er komt soms veel op het bordje van de ondernemingsraad. Hoe zorg je er dan voor dat tijdig de juiste werkzaamheden worden verricht en de gewenste resultaten worden opgeleverd? Projectmatig werken helpt hierbij. Wilt u hier mee aan de slag, dan is deze training geschikt voor u.

 • € 345,- (ex btw) inclusief lunch, per deelnemer
 • Prijs: €295,- ex btw per persoon bij online deelname
 • Locatie Hoofddorp: 22 februari; 6 april
 • Duur cursus: 1 lesdag

Inzicht in de training

Veranderende omstandigheden in de economie en maatschappij zorgen voor een sterke dynamiek bij organisaties. Maatregelen en besluiten volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Uw ondernemingsraad krijgt daar ook mee te maken.  Ga er maar aan staan. Werkzaamheden voor de OR combineren met een reguliere functie vraagt veel van de leden. Projectmatig werken kan een oplossing bieden.

Projectmatig werken is een manier om de werkzaamheden van de ondernemingsraad efficiënt te organiseren. Zo kan de beschikbare tijd doelmatig worden gebruikt. Door het werk te verdelen in werkgroepen of commissies kan in dezelfde tijd meer werk worden verzet. Dit vergt echter wel afstemming en dezelfde kennis over een projectmatig werkwijze. Uiteindelijk zijn het mensen die projecten maken. Er is afstemming nodig over taken, verantwoordelijkheden, randvoorwaarden en de wijze waarop we elkaar informeren.

Werkwijze

De trainer zal korte inleidingen geven en vooral inzoomen op de toepassing in de praktijk van uw organisatie. Met behulp van stellingen, opdrachten, en simulaties zal de trainer de interactie tussen de deelnemers bevorderen.

Achtereenvolgens komen de volgende onderdelen van projectmatig werken aan bod:

 • Wat is een project?
 • Een projectteam samenstellen
 • Het nut van spelregels
 • Communicatie en lastig gedrag
 • Leiding geven aan het project
 • Hoe verder?

Resultaat van de training

In deze training krijgt u antwoord op de vragen:

 • Wat houdt projectmatig werken nu daadwerkelijk in?
 • Wat is het verschil met uw ‘gewone’ dagelijkse activiteiten?
 • Hoe kom ik van concrete doelen naar een logisch plan van aanpak?
 • Wat zijn de voorwaarden om dit succesvol in de OR toe te passen?
 • Wat zijn valkuilen en hoe voorkom ik die?

Kosten

Kosten: € 345,- (ex BTW) inclusief lunch

Bij meerdere aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie ontvangt u 10% korting.

Wist u dat?

Wist u dat 75% van gegeven trainingen maatwerk trainingen zijn?

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training, Nieuw in de OR

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus