Projectmatig werken in de OR

Veranderende omstandigheden in de economie en maatschappij zorgen voor een sterke dynamiek bij organisaties. Maatregelen en besluiten volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Uw ondernemingsraad krijgt daar ook mee te maken.  Ga er maar aan staan. Werkzaamheden voor de OR combineren met een reguliere functie vraagt veel van de leden. Projectmatig werken kan een oplossing bieden.

Projectmatig werken is een manier om  de werkzaamheden van de ondernemingsraad efficiënt te organiseren. Zo kan de beschikbare tijd doelmatig worden gebruikt. Door het werk te verdelen in werkgroepen of commissies kan in dezelfde tijd meer werk worden verzet. Dit vergt echter wel afstemming en dezelfde kennis over een projectmatig werkwijze. In deze training krijgt u antwoord op de vragen:

  • Wat houdt projectmatig werken nu daadwerkelijk in?
  • Wat is het verschil met uw ‘gewone’ dagelijkse activiteiten?
  • Hoe kom ik van concrete doelen naar een logisch plan van aanpak?
  • Wat zijn de voorwaarden om dit succesvol in de OR toe te passen?
  • Wat zijn valkuilen en hoe voorkom ik die?

Deze training staat in de eerste helft van 2020 gepland voor de volgende data:

Locatie Hoofddorp: 11 juni.

Locatie Arnhem: 2 september.

Kosten: € 299,- (ex BTW) inclusief lunch

Bij meerdere aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie ontvangt u 10% korting.