Een startcursus voor de nieuwe OR

Een goede startcursus voor het nieuw gekozen OR-team vormt de basis voor het effectief functioneren van de medezeggenschap. Aan de hand van een voorgesprek ontwerpen we een programma op maat. We gaan uit van de competenties en ambities van uw ondernemingsraad.

Onderwerpen die in de startcursus aan de orde kunnen komen zijn:

  • inzicht in het wettelijk kader (de WOR)
  • uitwisselen van verwachtingen
  • gezamenlijke doelen en ambities vaststellen
  • formuleren van een visie op de toekomst van de organisatie
  • versterken van de samenwerking en teamontwikkeling
  • benoemen van competenties en verbeterpunten van  OR-leden
  • vaststellen van de taakverdeling en werkwijze
  • ontwikkeling van vaardigheden zoals vergaderen, overtuigingskracht, onderhandelen.
  • communicatie met de achterban
  • opstellen van een werkplan

Interesse, wij komen graag naar u toe voor een kennismakingsgesprek en een passend aanbod. Neem dan contact met ons op.

Informatie aanvragen