Versterk de OR met meer wendbaarheid

Technologische ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar in een hoog tempo op. De verwachting is dat in komende 20 jaar evenveel zal veranderen als in de afgelopen 300 jaar. Om deze constante stroom van veranderingen succesvol te managen, is het noodzakelijk om de juiste mindset te ontwikkelen. Is uw or zich bewust van de snelheid van ontwikkelingen en innovaties of is men nog gericht op behoud van wat er nu is? Dan wordt het tijd om hierop in te spelen en de  wendbaarheid van het OR-team te vergroten.

Jullie OR versterken met 8 Wend-krachten

Wendkracht® richt zich specifiek op de mindset en het gedrag die nodig zijn voor wendbaarheid; het gedrag dat maakt dat je als mens mee kunt blijven doen. Een wendkrachtige OR gaat niet van verandering naar verandering, maar heeft een constante open houding ten opzichte van signalen uit de omgeving en handelt bewust hierop. Inzicht in de 8 wend-krachten van het OR-team en ieder OR-lid levert de basis op voor het ontwikkelen van meer wendbaarheid.

Resultaat

 • De OR wordt een krachtiger team met een wendbare mindset.
 • Betere samenwerking in het OR-team, waarbij wordt ingespeeld op een veranderende omgeving.
 • Teamleden kennen elkaars wendkrachten en kunnen deze meer benutten en verder ontwikkelen.
 • Teamleden hebben oog voor veranderingen, ondernemen actie om vernieuwing op te pakken.
 • OR versterkt zich als geloofwaardige gesprekspartner.

Voor Wie?

Ondernemingsraden die met veel veranderingen/innovaties te maken hebben en willen werken aan hun eigen wendbaarheid, omdat ze merken dat de OR-leden moeite hebben met deze veranderingen om te gaan, ze niet zien aankomen of zich ertegen verzetten. Dat kost energie en tijd, terwijl de ontwikkelingen onafwendbaar zijn.

Aanpak & programma

 1. Wendkracht® Scan
  Voorafgaand aan de training ontvangen OR-leden een link waarmee ze de online Wendkracht® Scan doen.
 2. Eerste trainingsdag – Inzicht krijgen en doelen stellen
  Tijdens deze trainingsdag krijg je zicht op jouw persoonlijke wendbaarheid en die van het OR-team aan de hand van de profielen. Hoe wendbaar is het team als geheel? Wat zijn de krachten van de teamleden zelf? Waarin kunnen teamleden groeien, elkaar aanvullen en elkaar supporten? Worden alle Wendkrachten benut? Het team benoemt persoonlijke en teamdoelstellingen.
 3. Tweede trainingsdag – wendbaar omgaan met veranderingen
  Hoe ziet de veranderende omgeving eruit en hoe gaat het OR-team hier wendbaar mee om?
  Met behulp van de Wendkracht® Loop gaan de OR-leden op een actieve en inspirerende wijze aan de slag. Het team brengt de omgeving in beeld, betrekt de omgeving op het OR-werk, gaat na wat meer en minder aanspreekt en waarop ze willen vernieuwen. Na afloop zijn de belangrijkste OR uitdagingen en acties voor het vergroten van de eigen wendbaarheid benoemd. Verder is daarbij de geloofwaardigheid richting de bestuurder aan de orde gekomen.
 4. Evaluatiebijeenkomst (na drie maanden)
  Als OR-team heb je je vernieuwd en ben je dingen anders gaan doen. We benoemen de ontwikkeling, vieren de successen en bekijken wat er nog te doen staat.

Interesse? Neem dan contact met ons op voor een gesprek over deze training en de mogelijkheden voor maatwerk.