DE OR FUTUREPROOF

Technologische ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar in een hoog tempo op. De verwachting is dat in komende 20 jaar evenveel zal veranderen als in de afgelopen 300 jaar. Om deze constante stroom van veranderingen succesvol te managen, is het noodzakelijk om de juiste mindset te ontwikkelen. Is uw OR zich bewust van de snelheid van ontwikkelingen en innovaties? Is uw OR in staat dit te vertalen in toekomstgerichte initiatieven? Nee?  Dan wordt het tijd om hierop in te spelen en de wendbaarheid van het OR-team te vergroten.

 • Op aanvraag
 • Voor wie?

  Ondernemingsraden die met veel veranderingen/innovaties te maken hebben en willen werken aan hun eigen wendbaarheid, omdat ze merken dat de OR-leden moeite hebben met deze veranderingen om te gaan, ze niet zien aankomen of zich ertegen verzetten. Dat kost energie en tijd, terwijl de ontwikkelingen onafwendbaar zijn.

Werkwijze

 1. Wendkracht® Scan
  Voorafgaand aan de training ontvangen OR-leden een link waarmee ze de online Wendkracht® Scan doen. De scan laat zien hoe ieder OR-lid persoonlijk met veranderingen omgaat.
 2. Eerste trainingsdag – Inzicht krijgen en doelen stellen
  Tijdens deze trainingsdag krijg je zicht op jouw persoonlijke wendbaarheid en die van het OR-team aan de hand van de profielen. Hoe wendbaar is het team als geheel? Wat zijn de krachten van de teamleden zelf? Waarin kunnen teamleden groeien, elkaar aanvullen en elkaar supporten? Worden alle Wendkrachten benut? Het team benoemt persoonlijke en teamdoelstellingen.
 3. Tweede trainingsdag – wendbaar omgaan met veranderingen
  Hoe ziet de veranderende omgeving eruit en hoe gaat het OR-team hier wendbaar mee om?
  Met behulp van de Wendkracht® Loop gaan de OR-leden op een actieve en inspirerende wijze aan de slag. Het team brengt de omgeving in beeld, betrekt de omgeving op het OR-werk, gaat na wat meer en minder aanspreekt en waarop ze willen vernieuwen. Na afloop zijn de belangrijkste OR uitdagingen en acties voor het vergroten van de wendbaarheid in OR en organisatie, benoemd.
 4. Evaluatiebijeenkomst (na drie maanden)
  Als OR-team heb je je vernieuwd en ben je dingen anders gaan doen en heb je initiatieven genomen. We maken de balans op, benoemen de ontwikkeling, vieren de successen en bekijken wat er nog te doen staat om de wendbaarheid te borgen.

Resultaat van de training

 • De OR wordt een krachtiger team met een wendbare mindset.
 • Betere samenwerking in het OR-team, waarbij wordt ingespeeld op een veranderende omgeving.
 • Teamleden kennen elkaars wendkrachten en kunnen deze meer benutten en verder ontwikkelen.
 • Teamleden hebben oog voor veranderingen, ondernemen actie om vernieuwing op te pakken.
 • OR versterkt zich als geloofwaardige gesprekspartner.

Interesse? Neem dan contact met ons op voor een gesprek over deze training en de mogelijkheden voor toepassing in uw maatwerktraining.

Wist u dat?

Wist u dat 75% van gegeven trainingen maatwerk trainingen zijn?

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training, Nieuw in de OR

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus