Advies online

De vraagstukken waarmee u als OR te maken krijgt, zijn vaak ingewikkeld. Verwacht u een adviesaanvraag of instemmingsverzoek? Laat u dan bijstaan door een van onze deskundige adviseurs. Zij loodsen u door het adviesproces, behoeden u voor valkuilen en adviseren inhoudelijk over standpunten. Ook helpt een adviseur bij het vergroten van uw invloed op het voorgenomen besluit.

 • € 135,- (ex btw) per adviesuur
 • Locatie: Vanuit huis, online
 • Duur: Op aanvraag

Kennis en inzicht

We hebben inhoudelijke expertise op het gebied van arbeidsomstandigheden, organisatiekunde en personeelsbeleid. Afhankelijk van uw vraag kan de juiste deskundigheid worden ingezet. U kunt daarbij denken aan:

 • Organisatieveranderingen, reorganisaties en fusies
 • Inkrimping
 • Sociaal plan
 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
 • Aanpak van arbeidsomstandigheden
 • Inrichting van een passende medezeggenschapstructuur
 • Verkiezingen
 • Verbeteren van de samenwerking met bestuurder
 • Bemiddeling bij conflicten

Werkwijze

Wij ondersteunen u op een wijze die past bij uw ondernemingsraad en uw organisatie. De adviseur kan ondersteuning bieden op de volgende aspecten:

 • procesbegeleiding en structureren van de besluitvorming
 • inhoudelijk beoordelen van het voorgenomen besluit.
 • standpuntbepaling van de ondernemingsraad en opstellen van het advies
 • advisering over tactische en strategische keuzen in de werkwijze van de ondernemingsraad gericht op het overleg met de bestuurder, vakorganisaties en het personeel.

Naar aanleiding van uw vraagstelling maken we een inschatting over het aantal adviesuren, waarover we een overeenkomst afsluiten. Deze overeenkomst kun je zien als een strippenkaart met adviesuren.

Waar nodig komen we naar u toe, maar veel kan op afstand via online meetings plaatsvinden.

Resultaat

Een professioneel adviestraject waarmee uw ondernemingsraad, als volwaardige gesprekspartner van de bestuurder, invloed heeft op het uiteindelijke besluit.

Kosten

€135,- ex btw, per adviesuur.

Wist u dat?

Wist u dat 75% van gegeven trainingen maatwerk trainingen zijn?

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training, Nieuw in de OR

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus