OR EN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

  • € 345,- ex btw, incl. lunch per deelnemer
  • Prijs: €295,- ex btw per persoon bij online deelname
  • Duur training: 1 dag
  • Locatie Hoofddorp: 14 november; 12 december; 16 januari 2024; 4 maart 2024
  • Op verzoek kan de training als maatwerk worden uitgevoerd

Inzicht in de training

In de media zien we extreme voorbeelden van een intimiderende minister tot seksueel ontoelaatbaar gedrag bij film- en tv-producties. Misschien denk je, dat komt in onze organisatie niet voor. Gelukkig maar. Toch is het zaak om waakzaam te blijven. Grensoverschrijdend gedrag gebeurt vaak op een hele subtiele manier en kan onderdeel zijn van jullie organisatiecultuur. Hoe zit dat bij jullie organisatie? Voelen medewerkers veilig genoeg? Ook om bespreekbaar te maken wanneer zij grensoverschrijdend gedrag ervaren?

Jullie werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Ook de ondernemingsraad (OR) heeft hierbij een rol. Zijn er in de organisatie signalen van ongewenst gedrag, dan moet de OR direct aan de bel trekken. Deze training geeft je de nodige handvatten.

Programma

  • Begripsverduidelijking: Wat is grensoverschrijdend gedrag? Hoe herken je het?
  • Analyse van de eigen organisatie. Wat weten we? Wat weten we (nog) niet?
  • Verantwoordelijkheden werkgever en werknemer. Hoe ziet preventief beleid er uit?
  • Voorbeelden van een effectieve aanpak en veel voorkomende valkuilen.
  • Plan van aanpak opstellen: Conclusies en leerpunten benoemen voor de eigen organisatie en vaststellen van een concreet plan

Werkwijze en Resultaat

Allereerst leer je wat grensoverschrijdend gedrag is?  Wat doet het met het slachtoffer en welke rol spelen de omstanders? We bekijken de belangrijkste oorzaken. Zijn die al bekend in jouw organisatie? Zo niet, welke instrumenten zijn er dan om daar achter te komen? We kijken naar de mogelijkheden om als OR te zorgen voor een goede analyse van de oorzaken én een juiste aanpak, gericht op preventie. We laten zien wat veel voorkomende valkuilen zijn en welke preventieve maatregelen daadwerkelijk werken. Je maakt een plan van aanpak om als OR aan de slag te gaan.

Kosten

€ 345,- (ex BTW) per persoon, inclusief lunch

€ 285,- (ex BTW) per persoon bij de online variant

Bij meerdere aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie ontvangt u 10% korting.

De training kan ook in-company worden uitgevoerd.

Wist u dat?

Wist u dat ongewenst gedrag op de werkvloer een belangrijke oorzaak is voor ziekteverzuim of vertrek naar een andere werkgever?

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus