OR-Selfie

OR-Selfie: Laat uw OR nog beter functioneren: maak een Selfie

Alleen wat u kunt meten, valt te verbeteren. Maar hoe meet u de kwaliteit van uw ondernemingsraad? Het antwoord: met de OR-Selfie.

Wilt u dat uw ondernemingsraad beter gaat functioneren? Dat u adviesaanvragen en instemmingsverzoeken efficiënter kunt afhandelen, en dat u meer invloed uitoefent op de uiteindelijke besluiten? En vindt u dat de OR-leden zich wel wat pro-actiever mogen opstellen? Dan staat u voor een lastige taak. Want voordat u iets kunt verbeteren, moet u eerst antwoord geven op een essentiële vraag: hoe functioneert de OR nu? Waar zitten de sterke kanten? En aan welke punten moet u nog werken? Maar om zo’n analyse op te stellen – in deze drukke tijden – daarvoor ontbreekt vaak de tijd.

De OR-Selfie

Wij kunnen u een hulpmiddel aanbieden: de OR-selfie. De naam zegt het al: hiermee wordt de ondernemingsraad in beeld gebracht. Scherp, realistisch en met oog op de toekomst. Het is een analyse, een nulmeting. Er blijkt bijvoorbeeld uit hoe efficient uw OR-team samenwerkt en invloed uitoefent. U krijgt inzicht in het kennisniveau en de competenties binnen de OR. De OR-selfie maakt verbeterpunten zichtbaar die een goede basis vormen voor een op maat gesneden verbetertraject of trainingsprogramma.

Hoe ziet het resultaat van zo’n meting eruit? In een rapport ziet u de resultaten, ondersteunt door grafieken zoals hieronder.

Voor het gebruik van de OR-selfie, het opstellen van het rapport en de toelichting in een adviesgesprek rekenen wij €750 (ex BTW) maar in combinatie met een maatwerktraining bij tri-plus reken we slechts €250 (ex BTW)

Interesse? Neem dan contact met ons op.

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training

Wat klanten over ons zeggen:

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR  ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken”

Robvoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid