OR en duurzame inzetbaarheid

Uw ondernemingsraad als aanjager van Duurzame Inzetbaarheid?

Wij bieden u een complete trainingsdag, waarmee u Duurzame Inzetbaarheid op de kaart kunt zetten in uw organisatie. Door praktijkgerichte informatie en voorbeelden krijgt u inzicht in factoren die van invloed zijn op vitaliteit en inzetbaarheid. U maakt een plan van aanpak voor een succesvol initiatief vanuit de ondernemingsraad.  Daarmee bent u een goede gesprekspartner voor HR en directie en krijgt u invloed op het beleid.

Resultaat

Aan het eind van de training kent u de factoren van duurzame inzetbaarheid en heeft u een plan van aanpak gemaakt voor een succesvol initiatief vanuit de OR.

Werkwijze

Voorafgaand aan de training ontvangt u een vragenlijst, waarmee u de vitaliteit van uw organisatie doorlicht. Tijdens de training volgt een inleiding over vitaliteit en inzetbaarheid. Met praktijkgerichte opdrachten krijgt u zicht op de huidige en gewenste situatie bij uw organisatie. Vervolgens gaat u aan de slag met het formuleren van een concreet plan van aanpak, waarmee u HR en directie weet te overtuigen.

Inhoud

  • Levensloop en inzetbaarheid.
  • De noodzaak van beleid op duurzame inzetbaarheid
  • De vier invalshoeken: gezondheid; vakkennis; motivatie; werk-privé balans.
  • Delen van eigen ervaringen.
  • Analyse van de eigen organisatie op de vier invalshoeken.
  • Van inzicht naar resultaat.
  • Voorbeelden uit de praktijk
  • Doelen bepalen en samenstellen plan van aanpak.

Deze training staat in 2019 gepland voor de volgende data:

Locatie Hoofddorp: 26 februari; 8 april; 3 juni

Locatie Arnhem: 13 maart; 8 mei

Kosten: € 299,- (ex BTW) inclusief lunch

Bij meerdere aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie ontvangt u 10% korting. Deze training kan ook als maatwerk worden uitgevoerd voor uw ondernemingsraad of commissie.

Schrijf je in voor de training “Invloed op besluitvorming”.

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training

Wat klanten over ons zeggen:

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR  ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken”

Robvoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid