Vitaal leiderschap

Leidinggevenden kunnen medewerkers stimuleren tot een gezonde leefstijl. Motiveren is namelijk te leren. Wanneer medewerkers getriggerd worden en de intentie gaan vertonen te werken aan hun vitaliteit, dan is de dialoog met de leidinggevende een belangrijke stimulans. Het vergt echter wel een gidsende en coachende stijl van gespreksvoering. Dat heeft niet iedere leidinggevende voldoende ontwikkelt, vandaar deze training.

Inhoud:

In deze training laten we zien en ervaren wat een goede dialoog inhoudt. U leert verandersignalen herkennen en vaardigheden om met uw medewerkers in gesprek te gaan, zonder verkeerde en vaak goedbedoelde adviezen te geven. Want daarmee helpt u de medewerker niet. U leert dat het in beweging krijgen van de medewerker een gedragsverandering inhoudt, die niet zomaar te realiseren is. Een gidsende gesprekstijl, waarbij de medewerker zelf verantwoordelijk blijft voor zijn/haar keuzes en handelen is een aanpak die op de lange termijn een fundamentele gedragsverandering kan realiseren. Daarnaast zijn er nog omgevingsfactoren die een rol spelen. Ook daar besteden we aandacht aan.

Tijdens de training worden afspraken gemaakt voor een aantal intervisiebijeenkomsten, waarin praktijkvoorbeelden worden besproken en verdieping van de trainingsinhoud plaatsvindt.

Doelgroep: direct leidinggevenden

Data: De training is in 2019 gepland op 13 maart locatie Hoofddorp en op 8 mei locatie Arnhem.

Kosten: Deelname kost €299,- ex. btw incl. lunch

Bij meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie krijgt u 10% korting.

Wat klanten over ons zeggen:

” Eén van onze medewerkers heeft voor zijn outplacement gekozen voor tri-plus. Hij heeft een nieuwe baan en is tevreden met de samenwerking ”

Pauline van WeeldenScope

“tri-plus heeft voor al onze medewerkers gezorgd voor meer werkplezier ”

HR director

“Onze leidinggevenden kunnen nu écht in dialoog met de medewerkers.”

Martine OudenboschHR adviseur