WERKSTRESS EN DE OR

  • € 345,- ex btw, incl. lunch per deelnemer
  • Prijs: €295,- ex btw per persoon bij online deelname
  • Duur training: 1 dag
  • Locatie Hoofddorp: 28 november; 12 december; 15 januari 2024; 5 maart 2024
  • Op verzoek kan de training als maatwerk worden uitgevoerd

Inzicht in de training

Werkdruk en werkstress zijn een samenspel van factoren die per organisatie en afdeling verschillen. De OR heeft instemmingsrecht op beleidsonderwerpen die verzuim kunnen voorkomen of verminderen. Tijdens deze training krijg je tips en tops om als OR optimale invloed uit te oefenen op het beleid en een actieve bijdrage te leveren aan het reduceren van werkdruk, werkstress en voorkomen van burn-out.

Programma

  • Begripsverduidelijking: Wat is werkdruk, werkstress, overspannenheid en burn-out?
  • Analyse van de eigen organisatie.
  • Verantwoordelijkheden werkgever en werknemer.
  • Voorbeelden van een effectieve aanpak en veel voorkomende valkuilen
  • Plan van aanpak opstellen: Conclusies en leerpunten benoemen voor de eigen organisatie en vaststellen van een concreet plan

Werkwijze en Resultaat

Allereerst leer je wat werkdruk, werkstress en burn-out daadwerkelijk zijn? Wat doet het met lichaam en geest? Daarna bekijken we de belangrijkste oorzaken. Zijn die al bekend in jouw organisatie? Zo niet, welke instrumenten zijn er dan om daar achter te komen? We bekijken de mogelijkheden om als OR te zorgen voor een goede analyse van de oorzaken én een juiste aanpak, gericht op preventie. We laten zien wat veel voorkomende valkuilen zijn en welke preventieve maatregelen daadwerkelijk werken. Je maakt een plan van aanpak om als OR aan de slag te gaan.

Kosten

€ 345,- (ex BTW) per persoon, inclusief lunch

€ 285,- (ex BTW) per persoon bij de online variant

Bij meerdere aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie ontvangt u 10% korting.

De training kan ook in-company worden uitgevoerd.

zakenman

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus